วันเสาร์ 2 กรกฎาคม 2022

“ร.ร.ผู้สูงอายุเติมสุขหัวทุ่งคำไฮ” ทำโครงการโลงศพ เอื้ออาทร(โลงศพแจกฟรี)

“ร.ร.ผู้สูงอายุเติมสุขหัวทุ่งคำไฮ” ทำโครงการโลงศพ เอื้ออาทร(โลงศพแจกฟรี)
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

“ร.ร.ผู้สูงอายุเติมสุขหัวทุ่งคำไฮ” ทำโครงการโลงศพ เอื้ออาทร(โลงศพแจกฟรี)


   เมื่อวันที่ 30 มิ.ย ที่ ศาลาการเปรียญ วัดศรีสะอาดบ้านหัวทุ่งคำไฮ ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น นายสมรัตน์  หาชานนท์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนผู้สูงอายุเติมสุข บ้านหัวทุ่งคำไฮ เป็นประธาน เปิดโครงการโลงศพเอื้ออาทร(โลงศพแจกฟรี) และถวายโลงศพเพื่ออาทร ของวัดศรีสะอาด บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ 5 และหมู่ 14 ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น ร่วมกับโรงเรียนผู้สูงอายุเติมสุขหัวทุ่งคำไฮ จัดทำโครงการโรงศพเอื้ออาทร(โลงศพแจกฟรี)เพื่อมอบให้ผู้เสียชีวิตในเขตตำบลบ้านเป็ด เพื่อเป็นธรรมทานและเป็นการสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาเสริมดวงของท่านได้ทุกวันเวลา โดยมี พระครูสมุห์ทองล้วน สิริจันโท ดร.ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) พร้อมด้วยพระพิมลธรรม บ้านโต้น ต.บ้านโต้น อ.พระยืน จังหวัดขอนแก่น ร่วม เทศนา พระธรรมคำสั่งสอน ในการนี้นายชัชวาล ธีรภานุ หัวหน้ากลุ่มพลังใหม่บ้านเป็ด พร้อมด้วยนักเรียนผู้สูงอายุเติมสุขหัวทุ่งคำไฮ ร่วมงาน อย่างพร้อมเพียง

นายสมรัตน์ หาชานนท์
   นายสมรัตน์ หาชานนท์ ผอ.รร.ผู้สูงอายุเติมสุข บ้านหัวทุ่งคำไฮ กล่าวว่าขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคโลงศพ หรือบริจาคเงินซื้อโลงศพ เพื่อเป็นธรรมทาน และเป็นการสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาเสริมดวงของท่าน ได้ทุกวันเวลา ที่วัดศรีสะอาดบ้านหัวทุ่ง หรือที่นายสมรัตน์ หาชานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนผู้สูงอายุเติมสุขหัวทุ่งคำไฮ โทร 089 305 2867 หรือที่นายสุทธิศักดิ์ สัสดีไกรสรโทร 089 416 5564 หากประชาชนท่านใดที่มีความเดือดร้อน

ขอรับโลงศพ เอื้ออาทร(โลงศพฟรี )ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ได้ทุกวันเวลาที่วัดศรีสะอาดบ้านหัวทุ่งหมู่ 5 และหมู่ 14 ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

นายชัชวาล ธีรภานุ หัวหน้ากลุ่มพลังใหม่บ้านเป็ด

   ด้านนายชัชวาล  ธีรภานุ หัวหน้ากลุ่มพลังใหม่บ้านเป็ด กล่าวว่าในวันนี้ได้มาร่วมกับกลุ่มผู้สูงอายุโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านเป็ด ในฐานะประชาชน คนหนึ่ง ที่อยากจะมามีส่วนร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้ เพราะคิดว่าเป็นกิจกรรมที่เห็นว่าสำคัญและจำเป็นจริงๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง ที่เราเจอวิกฤตโรคโควิด -19 ด้วยกัน

สำหรับคนที่ไม่มีอันจะกินหรือยากไร้ การที่ได้รับโลงศพแจกฟรีนั้นจะเป็นการแบ่งเบาภาระอย่างหนึ่งให้กับครอบครัวได้เป็นอย่างดีดังนั้น หากใครมีมากก็ให้มากมีน้อยก็ให้ตามที่พอดี ซึ่งผมคิดว่ายิ่งให้ยิ่งได้ ก็เลยคิดว่าวันนี้น่าจะมามีส่วนร่วมกัน หรือท่านใด มีจิตใจอันเป็นกุศลก็สามารถ บริจาคเงินเพื่อสมทบทุนซื้อโลงศพให้กับผู้ยากไร้ร่วมกัน.

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads