วันศุกร์ 7 สิงหาคม 2020

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing “Selling to China & China e-Landscape with real check-list for SMEs Thai”

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing “Selling to China & China e-Landscape with real check-list for SMEs Thai”

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing “Selling to China & China e-Landscape with real check-list for SMEs Thai”


วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00 – 16.00 น.
ณ ห้องคอนเวนชั่น 1-2 โรงแรมอวานี คอนเวนชั่น เซนตอร์ จังหวัดขอนแก่น

About The Author

Related posts