วันศุกร์ 7 สิงหาคม 2020

วัด -บ้าน โรงเรียน ร่วมยกเสาเอก เสาโท อาคารเรียนหลังใหม่รร.บ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง ขอนแก่น 

วัด -บ้าน โรงเรียน ร่วมยกเสาเอก เสาโท อาคารเรียนหลังใหม่รร.บ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง ขอนแก่น 

วัด -บ้าน โรงเรียน ร่วมยกเสาเอกเสาโท อาคารเรียนหลังใหม่รร.บ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง ขอนแก่น

เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 3 ก.ค. ผู้สื่อข่าวรายงาน เกี่ยวกับมาตรการในการ ตรวจคัดกรอง เข้มงวด ของการเปิดเรียน ในการป้องกันโรคโควิด ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ที่ บริเวณ รร.บ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น ได้มีนายพันศักดิ์ มูลศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำไฮ หัวทุ่งประชาบำรุง ได้เป็นผู้ลงมือ ตรวจวัดอุณหภูมิ ผู้ปกครอง ตลอดจนนักเรียน ก่อนเข้าสถานศึกษา ด้วยตนเอง โดยมีครูเวร ร่วมตรวจคัดกรอง

นายพันศักดิ์ มูลศรี

นายพันศักดิ์ กล่าวว่าเมื่อสถานการณ์ของเชื้อไวรัสโควิด 19 เริ่มดี รัฐบาลก็มีมาตรการให้เริ่มปลดล็อคมากขึ้นเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นการเปิดห้างสรรพสินค้า , ร้านค้า, ร้านอาหาร รวมไปถึง โรงเรียนที่เปิดเรียนตั้งแต่ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ โดยที่จากเดิมนักเรียนจะต้องเรียนออนไลน์จากที่บ้าน ก็จะเริ่มปรับให้มาเรียนที่สถานศึกษาเป็นตามเดิมกันแล้ว แม้ว่าหลายๆ อย่างจะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้น แต่เราทุกคนก็จะต้องปรับตัวเข้าหากันมากขึ้น และเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตในรูปแบบใหม่ในสถานการณ์ COVID-19  ซึ่งมันอาจจะยุ่งยากมากขึ้น แต่มันจะช่วยให้เราปลอดภัยจากเชื้อไวรัสได้


นายพันศักดิ์ กล่าวอีกว่าสำหรับวิธีการป้องกันโควิด 19ในโรงเรียนหรือสถานศึกษาก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เราทุกคนจะต้องตื่นตัวและให้ความช่วยเหลือทั้งตัวนักเรียนเอง และครูผู้สอน เพื่อจะช่วยลดการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรน่า
คำแนะนำในการป้องกันตัวเองจาก COVID-19 ในสถานศึกษา
1. การตรวจคัดกรองก่อนเข้าโรงเรียนหรือสถานศึกษาทางโรงเรียนหรือสถานศึกษาจะต้องมีจุดตรวจสอบก่อนเข้าห้องเรียนควรจัดพื้นที่ให้เป็นโซนแยกอย่างชัดเจนและควรมีการจัดระเบียบในการเข้าแถวออกห่างอย่างน้อย 1-2 เมตร
หากมีนักเรียนหรือนักศึกษาคนไหนมีไข้สูงกว่า 37.5 °C หรือหากพบว่าอาการจาม ไอ น้ำหมูกไหล เจ็บคอ เหนื่อยหอบ หายใจลำบาก ให้นักเรียนหรือนักศึกษาคนนั้นหยุดเรียนและไปพบแพทย์โดยทันที (คุณสามารถอ่านบทความเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาการของโรค COVID-19 ได้) หากพบว่ามีนักเรียนหรือนักศึกษามีอาการดังที่กล่าวมาข้างต้นมากกว่า 3 คนขึ้นไป ให้รีบแจ้งศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่ทันที

นายสมรัตน์ หาชานนท์

ด้านนายสมรัตน์ หาชานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้สูงอายุเติมสุขหัวทุ่งคำไฮ กล่าวว่า ร.ร.บ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น เดิมชื่อโรงเรียนบ้านคำไฮประชาบำรุง ก่อตั้งเมื่อปี 2470 ได้เปิดการเรียนการสอนตลอดมา ปัจจุบันโรงเรียนมีนายพันธ์ศักดิ์ มูลศรี เป็นผู้อำนวยการมีครูรวม 14 คน เปิดการเรียนการสอนชั้นอนุบาล 1-3 ในระบบมอนเตสเซอรี่ และเปิดสอนชั้นประถมศึกษาป 1 ถึงป 6 มีนักเรียนรวม 275 คนแยกเป็นชั้นอนุบาล 134 คนชั้นประถมศึกษา 141 คน
โรงเรียนแห่งนี้ได้พัฒนาปรับปรุงทั้งด้านการเรียนการสอน และด้านอาคารสถานที่เรื่อยมา

โดยเฉพาะในด้านการเรียนการสอน ได้พัฒนาจนเป็นเลิศทางการศึกษาอยู่ในลำดับที่ 4 จากจำนวน 150 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 ในด้านอาคารสถานที่ก็ได้ปรับปรุงจนได้โรงเรียนน่าอยู่ซึ่งความเป็นเลิศดังกล่าว ส่วนหนึ่งมาจากการสนับสนุนอย่างดียิ่งจากชุมชนผู้นำชุมชน ในพื้นที่รวมทั้งจากพระครูปริยัติพัฒนวิธาน รองเจ้าคณะตำบลบ้านเป็ดเขต 1


นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากนายชัชวาลธีรภานุ หัวหน้ากลุ่มพลังใหม่บ้านเป็ด และจากโรงเรียนผู้สูงอายุเติมสุขทุ่งคำไฮโดยนายสมรัตน์หาชานนท์ ผอ.ร.ร.ฯที่สนับสนุนการเรียนการสอนจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพิ่มเติมให้ รวมทั้งจัดหาและให้ทุนการศึกษา ให้ทุนเพื่อจ้างครูผู้ช่วยสอน และร่วมคิดร่วมพัฒนาจนโรงเรียนบ้านหัวทุ่งคำไฮประชาบำรุง ก้าวสู่ความเป็นเลิศ ได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองส่งลูกหลานมาเรียนเป็นจำนวนมาก จนทำให้การเรียนไม่เพียงพอในปัจจุบัน


ดังนั้นในวันนี้ทาง รร.บ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง จึงประกอบพิธียกเสาเอกเสาโท อาคารเรียนหลังใหม่ ซึ่งเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น 10 ห้องเรียน ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์เมตตาจากดรภูมิภัทรเรืองแหล่ ผอ. สพป.ขอนแก่นเขต 1 ในการประสานหางบประมาณการก่อสร้าง จากสพฐ. มา ให้ดำเนินการก่อสร้าง เพื่อรองรับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นในปัจจุบันและในอนาคตโดยมีนายสมรัตน์ หาชานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนผู้สูงอายุเติมสุขหัวทุ่งคำไฮ ต.บ้านเป็ด อ.เมือง

ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ส่งเสริมให้เรียนรู้ และรักษาวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยประเพณีท้องถิ่น เป็นพราหม์เจ้าพิธี พร้อมทั้งนายภพธร แก้วขัน ตลอดจนนางปณิดา แก้วขัน ส.อบจ.ขอนแก่น เขต 1นางวนิดา อัจฉริยะพันธ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ และนายนนพัชธี กันตะวธีรณัช ร่วมงาน

About The Author

Related posts