วันอาทิตย์ 17 มกราคม 2021

“ทีเส็บ” จัดประชุมนานาชาติไหมไมซ์ เส้นทางไหมไทยเวทีแลกเปลี่ยนเจรจาธุรกิจ

“ทีเส็บ” จัดประชุมนานาชาติไหมไมซ์ เส้นทางไหมไทยเวทีแลกเปลี่ยนเจรจาธุรกิจ
Header Ads
Header Ads

ทีเส็บ” จัดประชุมนานาชาติไหมไมซ์ เส้นทางไหมไทยเวทีแลกเปลี่ยนเจรจาธุรกิจ


“ทีเส็บ” จัดใหญ่ ประชุมนานาชาติ “ไหมไมซ์” The Silk Road of Isan MICE นำผู้เชี่ยวชาญผ้าไหม ผ้าทอมือ และอุตสาหกรรมไมซ์ ทั้งไทย-ต่างชาติร่วมให้ความรู้ พร้อมจัดนิทรรศการด้านผ้าไหมและผ้าทอมือ และเวทีแลกเปลี่ยนเจรจาธุรกิจ งานไมซ์ฮับในระดับภูมิภาค


เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 27พ.ย.ที่ ห้องประชุมอวานี คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ และห้องประชุมราชพฤกษ์ 1-6 โรงแรม อวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ “ทีเส็บ” โดยสำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับ 20 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และหน่วยงานเกี่ยวข้อง ร่วมจัดงานประชุมนานาชาติ เส้นทางไหม สู่อุตสาหกรรมไมซ์ 2020 ภายใต้ชื่องาน “ไหมไมซ์” The Silk Road of Isan MICE ถือเป็นการงานไมซ์ฮับในระดับภูมิภาค ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานผ่านระบบออนไลน์ กว่า 1,500 ท่าน พร้อมกับผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 300 คน
มีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน ในพิธีเปิดพร้อมด้วยนายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น, นายจำรัส กังน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี, นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม, ดร.สุรภีร์ โรจนวงศ์ นายกสมาคมส่งเสริมการค้าหัตถกรรมไทย และผู้แทนจากทุกจังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อยกระดับ ผู้ประกอบการผ้าไหมและผ้าทอมือจากชุมชน วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ ผู้ประกอบการ SMEs หอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และกลุ่มผู้ผลิตแบรนด์ผ้าไหมและผ้าทอมือ ด้วยประเด็นสัมมนาผ้าไหม ผ้าทอมือ และไมซ์ระดับนานาชาติ ในรูปแบบไฮบริดอีเวนต์


อุตสาหกรรมการจัดประชุมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล และการแสดงสินค้านานาชาติ หรือไมซ์ ถือเป็นหนึ่งกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ผ่านกิจกรรมต่างๆ ของไมซ์ เช่น การจัดประชุมสัมมนา การประชุมเดินทางเพื่อเป็นรางวัล งานแสดงสินค้า และงานอีเว้นต์ระดับนานาชาติ ซึ่งมีต้นทุนค่าใช้จ่ายต่อหัวมากกว่านักท่องเที่ยวทั่วไป ทีเส็บจึงมีนโยบายในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่อสร้างได้ให้กับประเทศด้วยอุตสาหกรรมไมซ์
ขณะเดียวกันอุตสาหกรรมผ้าไหมและผ้าทอมือ ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ถือเป็นอัตลักษณ์และการเชื่อมโยงวิถีชีวิตของชาวอีสานที่สามารถสร้างรายได้และสร้างชื่อเสียงให้กับชุมชนในภูมิภาค ด้วยเหตุนี้ ทีเส็บนำจุดเด่นของทั้งสองอุตสาหกรรมมาร่วมผลักดันเพื่อสร้างให้ไหมและผ้าทอมือมีความโดดเด่น และยกระดับขึ้นเข้าสู่ตลาดนานาชาติ อันเป็นการต่อยอดสินค้าและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ให้เข้าใจในเรื่องไมซ์ พร้อมผลักดันให้ไหมและผ้าทอมือเป็นที่ยอมรับ ตลอดจนสร้างเส้นทางสายไหมให้แก่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นจุดหมายปลายทางของนักเดินทางไมซ์ที่พลาดไม่ได้

ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล

ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า เชื่อว่าการร่วมมือในวันนี้จะเป็นต้นแบบที่ดีกับทุกภูมิภาคของประเทศไทย ทำให้เห็นว่า อุตสาหกรรมไมซ์จะยกระดับอุตสาหกรรมในแต่ละพื้นที่ได้อย่างไร และสำหรับอุตสาหกรรมผ้าไหม และผ้าทอมือ ของอีสาน มั่นใจว่างานประชุมวันนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยผลักดันให้อุตสาหกรรมผ้าไหมและผ้าทอมือ ของไทยเติบโตได้อย่างยั่งยืน และที่สำคัญรู้สึกภูมิใจอย่างยิ่งที่งานประชุมครั้งสำคัญนี้เกิดขึ้นในภูมิภาคของเรา

น.ส.ศุภวรรณ ตีระรัตน์

ด้าน น.ส.ศุภวรรณ ตีระรัตน์ รอง ผอ.สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) กล่าวว่า “โครงการสร้างงานไมซ์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สสปน. ได้ร่วมมือกับกลุ่มภาครัฐและเครือข่ายความร่วมมือ 20 จังหวัดภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดกิจกรรมงานประชุมนานาชาติ เส้นทางไหม สู่อุตสาหกรรมไมซ์ 2020 “ไหมไมซ์ The SILK ROAD OF ISAN MICE” เพื่อสร้างประสบการณ์และโอกาสการเจรจาธุรกิจ ให้เกิดการพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ไมซ์ และฟื้นฟูอุตสาหกรรมไมซ์ไทยให้กลับมาโดยเร็วที่สุด
ทั้งยังเป็นการสร้างการรับรู้ ความรู้ความเข้าในเกี่ยวกับการจัดงานในรูปแบบ New Normal รวมถึงแนวทางปฏิบัติด้านสุขอนามัยเพื่อใช้เป็นแนวทางการจัดงานไมซ์เบื้องต้น (MICE Hygiene Guidelines) นอกจากนี้ยังทำให้เกิดการประสานความร่วมมือแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้เข้าประชุม เร่งลดอุปสรรคและมองหาโอกาสใหม่ด้านการทำตลาดเมือง


สำหรับงานประชุมนานาชาติ เส้นทางไหม สู่อุตสาหกรรมไมซ์ 2020 “ไหมไมซ์” The Silk Road of Isan MICE มีกิจกรรมในงานมากมาย อาทิ การสัมมนาจากวิทยากรระดับนานาชาติผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไหม ผ้าทอมือ และอุตสาหกรรมไมซ์ กว่า 33 ท่าน ทั้งไทย และต่างประเทศ (ผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) ด้วยการสัมมนาจำนวน 16 หัวข้อ อาทิ หัวข้อ “เปิดประเด็น”: นำเสนอ ประเด็น ที่จะขับเคลื่อนวงการไหมและไมซ์ในเวลาสั้น ๆ “ลงลึก”: นำผู้เชี่ยวชาญเรื่องเดียวกันที่จะมาเจาะลึกเนื้อหาแบบ เข้มข้น “สูตรลับ”: บทสนทนาของผู้เชี่ยวชาญที่จะนำไปสู่สูตรสำเร็จของวงการไหม และหัวข้ออื่นๆที่น่าสนใจ
การจัดนิทรรศการด้านผ้าไหมและผ้าทอมือ จากชุมชนและสถานศึกษา ที่ได้รับแรงบันดาลใจและการส่งเสริมหัตถกรรมการทอผ้า จากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง การจัดแสดงผลิตภัณฑ์ด้านผ้าไหมและผ้าทอมือ จากชุมชน วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ ผู้ประกอบการSMEs หอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และกลุ่มผู้ผลิตแบรนด์ผ้าไหมและผ้าทอมือกว่า 16 คูหา
การแลกเปลี่ยนเจรจาธุรกิจกรรมระดับแบรนด์แฟชั่นและDistributor ระดับแนวหน้า จำนวนผู้ซื้อมากกว่า 30 ราย อาทิเช่น King Power, ไอคอนสยาม, กลุ่มเซ็นทรัล และอื่นๆ กับชุมชนผู้ประกอบการด้านผ้าไหมและผ้าทอมือ มากกกว่า 336 คู่ธุรกิจ และงานเลี้ยงอาหารค่ำในรูปแบบอีสานพาแลงและการแสดงแฟชั่นโชว์จากภาคีพันธมิตร ผ้าไหมและผ้าทอมือ พร้อมได้รับเกียรติจากแขกกิตติมศักดิ์ร่วมเดินแฟชั่นโชว์


ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดงานสัมมนาในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทีเส็บจึงได้จัดงาน งานประชุมนานาชาติ เส้นทางไหม สู่อุตสาหกรรมไมซ์ 2020 “ไหมไมซ์” The Silk Road of Isan MICE ในรูปแบบการประชุมไฮบริด กล่าวคือ มีการจัดงานจริง พร้อมการถ่ายทอดการประชุมแบบออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ www.isanmice.com และทางเพจเฟสบุ๊ค isanmice โดยที่ ผู้สนใจ สามารถเข้าร่วมงานได้จากทั่วโลก.

Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads