วันอาทิตย์ 17 มกราคม 2021

 “OR”แนะนำแบรนด์ ธุรกิจในเครือฯ ต่อสื่อฯ จ.ขอนแก่น

 “OR”แนะนำแบรนด์ ธุรกิจในเครือฯ ต่อสื่อฯ จ.ขอนแก่น
Header Ads
Header Ads

 “OR”แนะนำแบรนด์ ธุรกิจในเครือฯ ต่อสื่อฯ จ.ขอนแก่น


เมื่อเวลา 16.00 น.วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ที่สำนักงานหนีงสือพิมพ์มติชนและหนังสือพิมพ์ข่าวสด ซอย 2 ตรงข้ามขอนแก่นเบเกอรี่ เขตเทศบาลนครขอนแก่น นายณัฐพล  ชูจิตารมย์  ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) แนะนำธุรกิจบนเส้นทางสายใหม่ โดยร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ในฐานะบริษัท Flagship ด้านการดำเนินการธุรกิจน้ำมันและธุรกิจค้าปลีกของกลุ่ม ปตท.เพื่อสร้างคุณค่า ร่วมให้เกิดแก่ ทุกกลุ่มอย่างสมดุล ดังคำที่ว่า “โออาร์ร่วมสร้างคุณค่า แสวงหาและพัฒนาโอกาสเพื่อให้สังคมไทยเติบโตไปพร้อมกัน” ต่อสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น โดยมีนายสีห์วัส อภิชาสุขไพศาล วิศวกรความปลอดภัย คลังปิโตรเลียมขอนแก่น บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยทีมงานและเจ้าหน้าที่ร่วมแนะนำ

นายณัฐพล ชูจิตารมย์

นายณัฐพล ชูจิตารมย์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) กล่าวว่าบริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) เป็นธุรกิจบนเส้นทางสายใหม่ ด้วยการร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ในฐานะบริษัท Flagship ด้านการดำเนินการธุรกิจน้ำมันและธุรกิจค้าปลีกของกลุ่ม ปตท.เพื่อสร้างคุณค่า ร่วมให้เกิดแก่ ทุกกลุ่มอย่างสมดุล ดังคำที่ว่า “โออาร์ร่วมสร้างคุณค่า แสวงหาและพัฒนาโอกาสเพื่อให้สังคมไทยเติบโตไปพร้อมกัน”ที่สำคัญเป็นแบรนด์ไทยชั้นนำระดับโลกที่สร้างคุณค่าให้กับชุมชนผ่านการดำเนินธุรกิจน้ำมัน ธุรกิจค้าปลีก และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง

    นายณัฐพล กล่าวด้วยว่า บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) เป็นการดำเนินธุรกิจน้ำมัน ธุรกิจค้าปลีก และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องทั้งในและต่างประเทศ ในฐานะบริษัทชั้นนำระดับสากลที่สร้างคุณค่าและการมีส่วนร่วมให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ต่อประเทศ สร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ผ่านการดำเนินธุรกิจน้ำมัน ค้าปลีก และธุรกิจเกี่ยวเนื่องต่อสังคมชุมชนเป็นองค์กรที่ดีของสังคม ดำเนินธุรกิจที่มีการบริหารจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่สังคม ชุมชน ต่อผู้ถือหุ้นดำเนินธุรกิจเชิงพาณิชย์ สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดี และมีการขยายธุรกิจสู่สากลให้เติบโตต่อเนื่องอย่างยั่งยืน


    นายณัฐพล กล่าวอีกว่าต่อความให้ความสำตัญต่อลูกค้าด้วยการสร้างความพึงพอใจและความผูกพันแก่ลูกค้าโดยผ่านการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล ต่อคู่ค้า ดำเนินธุรกิจร่วมกันบนพื้นฐานของความเป็นธรรม มุ่งสร้างความไว้วางใจ ความสัมพันธ์ และความร่วมมือที่ดี เพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจร่วมกันในระยะยาว.

 

Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads