วันอาทิตย์ 23 มกราคม 2022

“กอ.รมน. จังหวัดขอนแก่น”จัดเสวนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมและปรึกษาหารือ ประจำปีงบประมาณ 64

“กอ.รมน. จังหวัดขอนแก่น”จัดเสวนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมและปรึกษาหารือ ประจำปีงบประมาณ 64
Header Ads
Header Ads
Header Ads

“กอ.รมน. จังหวัดขอนแก่น”จัดเสวนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมและปรึกษาหารือ ประจำปีงบประมาณ 64


เมื่อเวลา 9.30 น. วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2564 ที่ ศูนย์เรียนรู้ฯ บ.โคกสวรรค์  ต.พระลับ อ.เมือง จ. ขอนแก่น พ.อ.เชาวลิต แสงคำ ชรก.กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น เป็นผู้แทน พ.อ. สมบูรณ์ ณ หนองคาย รอง ผอ.รมน.จังหวัด ข.ก.(ท.) เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯเพื่อเป็นการบูรณาการ การบริหารจัดการ ให้ความรู้ด้านการจัดการผลผลิตและราคาผลผลิต การแก้ปัญหาและเป็นช่องทางหนึ่ง เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดการผลผลิต และราคาผลผลิตทางการเกษตร  ซึ่ง กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น เป็นผู้ดำเนินโครงการ สานเสวนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมและปรึกษาหารือ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมี สื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น ทุกแขนง หน.ส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ฯ และประชาชน ร่วมรับฟัง

พ.อ.เชาวลิต แสงคำ

พ.อ.เชาวลิต แสงคำ ชรก.กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น กล่าวว่าในการดำเนินการปรับรูปแบบตามบริบทของผลผลิตต่างๆ เป็นพื้นฐาน แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น, แสดงข้อคิดเห็นกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งต่างๆ โดยใช้กิจกรรมนันทนาการ และส่งเสริมความรู้ เพื่อให้มีการ บูรณาการ บริหารจัดการความรู้ด้านการจัดการผลผลิตและราคาผลผลิต ซึ่งกอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น เป็นผู้ดำเนินโครงการ สานเสวนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมและปรึกษาหารือ ประจำปีงบประมาณ 2564 จากผลการดำเนินการผู้เข้าร่วมโครงการฯมีความพึงพอใจเป็นอย่างมากและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี.

Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads