วันอาทิตย์ 2 เมษายน 2023

“ทม.บ้านทุ่ม”ทอดกฐินสามัคคี เพื่อบูรณะศาลาปฏิบัติธรรมและบำรุงพระพุทธศาสนา วัดป่าอภัยวัน

“ทม.บ้านทุ่ม”ทอดกฐินสามัคคี เพื่อบูรณะศาลาปฏิบัติธรรมและบำรุงพระพุทธศาสนา วัดป่าอภัยวัน
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

 “ทม.บ้านทุ่ม”ทอดกฐินสามัคคี เพื่อบูรณะศาลาปฏิบัติธรรมและบำรุงพระพุทธศาสนา วัดป่าอภัยวัน


   เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 25 ตุลาคม 2564  นางฐิติรัตน์    อุดมวรรธน์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านทุ่ม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี เพื่อบูรณะศา่ลาปฏิบัติธรรมและบำรุงพระพุทธศาสนา วัดป่าอภัยวัน ตำบลบ้านทุ่ม  โดยมีนายปริญเดช ศิริพานิช อธิบดีอัยการภาค 4 ร่วมทอดกฐินสามัคคีในครั้งนี้ด้วย


     นางฐิติรัตน์    อุดมวรรธน์

  ในการทอดกฐินในครั้งนี้มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมงานเป็นจำนวนมาก สำหรับยอดปัจจัยกฐินของเทศบาลเมืองบ้านทุ่มมียอดร่วมทั้งสิ้น 110,999.25 บาท.

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads