วันเสาร์ 2 กรกฎาคม 2022

 “KKBS มข.”ร่วมมือ โฟกัสอารีน่า ทางวิชาการ หนุน!กีฬาอีสปอร์ตและธุรกิจบันเทิง

 “KKBS มข.”ร่วมมือ โฟกัสอารีน่า ทางวิชาการ หนุน!กีฬาอีสปอร์ตและธุรกิจบันเทิง
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

 “KKBS มข.”ร่วมมือ โฟกัสอารีน่า ทางวิชาการ หนุน!กีฬาอีสปอร์ตและธุรกิจบันเทิง


เพื่อเป็นการต่อยอดและเปิดพื้นที่ให้แก่ผู้ที่สนใจด้านวงการอีสปอร์ต หรือด้านภาพยนตร์ได้เผยแพร่งาน ผ่านกระบวนการเรียนรู้อย่างบูรณาการในอีกมิติหนึ่งให้เป็นที่แพร่หลาย และเป็นโอกาสในการที่จะสนับสนุนส่งเสริมวงการอีสปอร์ตอีกทั้งอุตสาหกรรมภาพยนตร์ ได้มีพื้นที่ในการเผยแพร่


   เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ที่ สนามโฟกัสอารีน่าขอนแก่น รศ.ดร. นิยม  วงศ์พงษ์คำ รองอธิการ ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง บริษัทโฟกัสอารีน่า จำกัด กับ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชีมหาวิทยาลัยขอนแก่น วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการศึกษากีฬาอีสปอร์ตและธุรกิจบันเทิง (E-Sport and Entertainment Business) โดยมีรศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กับนายอภิชา กิตติสุวรรณ์ ประธานบริษัทโฟกัสอารีน่า จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง ในการนี้มีนายสันติ โหลทอง นายกสมาคมกีฬา อีสปอร์ตแห่งประเทศไทย,นายพาณิชย์  สินสุข ผู้อำนวยการสำนักงานกีฬาแห่งประเทศไทย จ.ขอนแก่น , ตัวแทน คณะผู้บริหารจากคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นพยาน


 นายอภิชา  กิตติสุวรรณ์

นายอภิชา  กิตติสุวรรณ์  ประธาน บริษัท โฟกัสอารีน่า จำกัด กล่าวว่า พื้นที่ตั้งโฟกัสอารีน่า แห่งนี้ เพื่อต้องการให้เป็นพื้นที่เด็กหรือเยาวชน สร้างเกมเล่นเกมในทางที่ถูกต้อง ดังนั้นจึงสร้างสนามเพื่อไม่ให้เขาไปเล่นที่อื่น เพื่อให้เด็กได้มีสถานที่ สามารถแสดงตัวตนได้ โดยเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว ได้มีการรับรองให้เป็นกีฬา อีสปอร์ตให้เป็นกีฬาอาชีพ ได้บันทึกความร่วมมือกับทางประเทศจีน และทั่วโลกเพราะอีสปอร์ตตอนนี้มีไปทั่วโลก จึงต้องมีการสอนเด็กของเรา เพราะในอนาคต ให้พวกเขามีทางที่จะเดินและทางที่จะไป ดังนั้นที่โฟกัสอารีน่า ต้องเป็นแหล่งเรียนรู้เหมือนกับที่โรงเรียน ให้เด็กเข้ามาผู้ปกครองเองก็จะเข้าใจว่า อีสปอร์ต จะเป็นอย่างไรในอนาคต อันใกล้นี้จะเป็นหนึ่งใน Soft Power ที่จะเปิดตัวได้หลัง covid-19
  ซึ่งจะดึงรายได้นักท่องเที่ยวเข้ามาในจังหวัด ให้คนอีสานได้มีโอกาสเหมือนคนในกรุงเทพฯ เปลี่ยนสถานที่เรียนรู้ไม่ใช่ สถานที่เล่นแต่เกมส์อย่างเดียว แต่ที่นี้มีภาพยนตร์ฉายให้ดูด้วย เพราะที่นี่ก็สามารถฉายภาพยนตร์ได้ ที่นี่จึงเป็นที่ให้เด็กได้ฉายหนัง มีความคิดอยากจะต่อยอด ในอาชีพก็สามารถนำหนังมาฉายได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย จึงเป็นสถานที่อีกที่หนึ่งที่เราตั้งขึ้นมาเพื่อจะให้เป็นสาธารณประโยชน์


  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในการลงนามความร่วมมือ หรือ (MOU)ในวันนี้ จะเป็นสื่อเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ได้อย่างถูกต้อง ในแนวทางการศึกษา ว่าการที่จะให้เด็กเล่นเกม ต้องมีการตกลงหรือคุยกัน และสอนกันเพราะฉะนั้นมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้ามาว่าตรงนี้คือโอกาส ของคนในภาคอีสาน ว่าสามารถต่อยอดไปได้ เลยเกิดการ MOU กันขึ้นในวันนี้ ให้กับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีมหาวิทยาลัยขอนแก่น จะมีนักศึกษาเข้ามาเรียนรู้ในเรื่องของ อีสปอร์ต ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสมาคมอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย ,สมาคมผู้กำกับ ภาพยนตร์


“เพราะ จ.ขอนแก่นจะเป็นเมืองหนัง ขอนแก่นจะเป็นศูนย์สร้างหนังโดยคนขอนแก่น ทุนก็คนขอนแก่น ฉายไม่ใช่เฉพาะขอนแก่นแต่กระจายไปตลาดทั่วโลก เราจะเป็นที่แรกที่ประกาศตัว คนขอนแก่นพร้อมที่เราจะก้าวไป สู่ระดับโลก”


   รศ.ดร.เพ็ญศรี  เจริญวานิช

ด้าน รศ.ดร.เพ็ญศรี  เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า สำหรับการลงนามความร่วมมือความเข้าใจทางวิชาการ ระหว่าง บริษัทโฟกัสอารีน่า จำกัด ในวันนี้ได้ประโยชน์มากมาย โดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอน การจัดอบรมการสัมมนาต่างๆ เพราะว่ากีฬาอีสปอร์ต ทุกวันนี้ เป็นกีฬาที่มีมูลค่า เพิ่มขึ้นทุกปีโดยมีผู้มาเกี่ยวข้อง โดยมีการจัดแข่งขัน กีฬาเกี่ยวกับอีสปอร์ต อยู่เรื่อยๆและในอนาคต เป็นศูนย์กลางแหล่งรายได้ของประเทศไทย


   ดังนั้นมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี เราต้องเข้ามาสนับสนุน มาสร้างกระบวนการเรียนรู้ มาสร้างรูปแบบ การบริหารจัดการ ให้เหมาะสมและเพื่อที่จะพัฒนา ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกีฬา อีสปอร์ต ให้มีการเจริญเติบโตและความก้าวหน้า และสร้างบุคลากรคนรุ่นใหม่ เพื่อที่จะเข้ามามีส่วนร่วมผลักดันอีสปอร์ต ของประเทศไทยให้มีมูลค่า มากยิ่งขึ้นให้เป็นที่รู้จัก ในระดับสากล ในขณะเดียวกันก็จะเป็นการสร้างรายได้ สร้างอาชีพใหม่ๆให้เกิด ขึ้นในโลกนี้ด้วย


  นอกเหนือจากการมุ่งเน้นไปที่กีฬาอีสปอร์ตแล้ว ยังมีธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องเช่นธุรกิจบันเทิงธุรกิจท่องเที่ยว เมื่อคนมาแข่งขันมันก็จะขึ้นมาเชิงธุรกิจท่องเที่ยว ที่สำคัญเราจะเกี่ยวเนื่องไปที่ธุรกิจภาพยนตร์ เพื่อจะเดินวัฒนธรรมของความเป็นอีสาน การสร้างงานการสร้างภาพยนตร์ก็จะเข้ามา เกี่ยวข้องด้วย ในการสร้างภาพยนตร์หนังก็จะมี ภาพยนตร์หนังอนิเมชั่น และใช้ซีจี หรือภาพเสมือนต่างๆ แม่นอนกินสปอร์ตก็เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ ซึ่งจะก่อให้เกิดมูลค่ามากมาย และส่งผลดีให้กับธุรกิจและหลายอย่าง ทำให้ขอนแก่นเป็นที่รู้จัก ขอนแก่นก็จะสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ก็จะพัฒนาประเทศไปในภาพรวมด้วย


 นายสันติ โหลทอง

ส่วนนายสันติ โหลทอง นายกสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า หลังจากนี้กีฬาอีสปอร์ตในประเทศไทยก็จะมีระบบกีฬาอาชีพเพิ่มขึ้นมาจากที่ปกตินั้นสร้างนักกีฬาเพื่อเป็นเลิศ สร้างทีมชาติและไปแข่งขันในรายการระดับประเทศต่างๆ แต่ตอนนี้ก็จะขึ้นมาเป็นอาชีพ ทั้งนักกีฬา, โค้ช หรือกรรมการ ก็จะเป็นการทำงานที่มีเงินเดือน


   นายสันติ กล่าวด้วยว่า เมื่อก่อนนักกีฬาอีสปอร์ตเล่นเก่งก็มาติดทีมชาติ แต่ตอนนี้ปลายทางก็จะเปลี่ยนไป เป้าหมายก็จะเหมือนกับนักฟุตบอลอาชีพ เล่นเพื่อหาเงิน มีเงินเดือน เล่นให้กับสโมสรต่างๆ และถ้าเก่งก็สามารถมาติดทีมชาติ เป็นตัวแทนประเทศเหมือนเดิม


  นายสันติ กล่าวอีกว่า เมื่ออีสปอร์ตเป็นกีฬาอาชีพทุกอย่างจะเป็นระบบมากขึ้น ทุกอย่างอยู่ภายใต้สัญญาที่จะมีข้อกฎหมายเป็นผู้บังคับอีกทอดหนึ่ง ก่อนหน้านี้การทำสัญญาต่างๆ เป็นระหว่างบุคคล แต่เมื่อเป็นกีฬาอาชีพ สโมสรจะต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลกับทางการกีฬาแห่งประเทศไทย ฉะนั้นจะไม่สามารถเม้มเงินค่าเหนื่อย หรือยกเลิกสัญญาแบบไม่เป็นธรรมได้อีกแล้ว


   นายสันติ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในช่วงต้นของการก่อตั้งอีสปอร์ตเป็นกีฬาอาชีพนั้น ต้องค่อยเป็นค่อยไป ต้องให้รัฐบาลช่วยสนับสนุนเพื่อให้ภาคเอกชนนั้นเห็นความเชื่อมั่นว่ารัฐบาลก็ให้การสนับสนุน และหลังจากนั้นกีฬาอีสปอร์ตก็จะสามารถเติบโตขึ้นไปได้เรื่อยๆ
  นายสันติ กล่าวเสริมว่า ช่วงหลังจำนวนนักกีฬาหน้าใหม่ค่อนข้างน้อย เพราะในวงการเริ่มรู้ว่าใครเก่งกันบ้าง แล้วในช่วง 2-3 ปีหลัง ไม่ค่อยมีเกมใหม่ๆ เกิดขึ้นมา ดังนั้นผู้เล่นเกมหลักๆ จะรู้ฝีมือกันดีอยู่แล้ว
   แต่ตัวเลขเหล่านี้ไม่ได้สวนทางกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในประเทศไทย เพราะเมื่อจัดการแข่งขันอาชีพ เราสามารถแบ่งดิวิชั่นการแข่งขันได้ ถ้าคิดว่าตัวเองแกร่งไม่พอ จะเริ่มจากลีกระดับล่างๆ ค่อยๆ ไต่เต้าขึ้นมาก็สามารถทำได้ ยิ่งเป็นการดีกับวงการอีสปอร์ต เพราะจะทำให้มีนักกีฬาหน้าใหม่เพิ่มขึ้นมา นอกจากนี้ยังมีการเทรด ซื้อขายนักกีฬาในทีม เหมือนกับวงการฟุตบอลอีกด้วย


 รศ.ดร. นิยม  วงศ์พงษ์คำ รองอธิการ ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า เพื่อเป็นการต่อยอดและเปิดพื้นที่ให้แก่ผู้ที่สนใจด้านวงการอีสปอร์ต หรือด้านภาพยนตร์ได้เผยแพร่งาน ผ่านกระบวนการเรียนรู้อย่างบูรณาการในอีกมิติหนึ่งให้เป็นที่แพร่หลาย และเป็นโอกาสในการที่จะสนับสนุนส่งเสริมวงการอีสปอร์ตอีกทั้งอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของคนอีสานและลาว ให้มีพื้นที่ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนมุมมอง ถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้กับเยาวชนในท้องถิ่นโดยเฉพาะคนอีสาน และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวของจังหวัดขอนแก่นสู่การเป็น Smart City.

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads