วันพฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์ 2023

 “มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น” จัดใหญ่ รับขวัญน้องใหม่ ศิษย์น้อมใจวันทาบูชาครู

 “มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น” จัดใหญ่ รับขวัญน้องใหม่ ศิษย์น้อมใจวันทาบูชาครู
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

 “มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น” จัดใหญ่ รับขวัญน้องใหม่ ศิษย์น้อมใจวันทาบูชาครู


    เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2565 ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดขอนแก่นรายงานว่า ที่ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น (KICE) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ได้กระทำการจัดพิธีรับขวัญน้องใหม่ ศิษย์น้อมใจวันทา บูชาครู ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น เป็นประธานในพิธีฯ โดยมีคณะผู้บริหาร คณบดี คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาใหม่ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงและอบอุ่น จำนวนกว่า 3,000 คน


   บรรยากาศพิธีรับขวัญน้องใหม่ ศิษย์น้อมใจวันทา บูชาครู ประจำปีการศึกษา 2565 ในช่วงเช้าเป็นการปฐมนิเทศและแนะนำนักศึกษาใหม่ให้รู้จักกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย รวมถึงรับฟังแนวทางในการศึกษา เพื่อให้นักศึกษาใหม่ทราบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการศึกษาและสามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ในการศึกษาหาความรู้ภายใต้รั้วแคแสดได้อย่างเต็มที่และมีความสุข ซึ่งมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “ธรรมะเพื่อการเรียนอย่างมีความสุข” โดย พระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ, ผศ.ดร. และการบรรยายพิเศษเรื่อง “วัยรุ่น วัยใส หัวใจไม่ว้าวุ่น” โดย แพทย์หญิงนิรุชา ปัญโญวัฒน์ นายแพทย์ชำนาญการ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น


   โดยในช่วงบ่ายเป็นพิธีเจิมหนังสืออุปกรณ์การเรียน โดย ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น และคณบดีทั้ง 3 คณะ จากนั้น นักศึกษาสวดบทไหว้ครู และตัวแทนนักศึกษาถือพาน นำพานไหว้คณาจารย์ นักศึกษากล่าวคำปฏิญาณตน รับชมวิดีทัศน์การกล่าวให้โอวาทและกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ผ่านสื่อวิดีทัศน์ โดย รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น กล่าวให้โอวาทและกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ คณบดีทั้ง 3 คณะ ผู้แทนสมาคมศิษย์เก่าฯ กล่าวแสดงความยินดีกับนักศึกษาใหม่ พิธีมอบทุนการศึกษา


   โอกาสนี้ คณะผู้บริหารได้มอบของขวัญพิเศษแก่นักศึกษาใหม่ด้วยการขับร้องเพลง “รางวัลของครู” ปิดท้ายด้วยการแสดงการฟ้อนรำ “นบวันทาบูชาครู” การฟ้อนรำ “ปาเจราบูชาครู” การขับร้องเพลงประสานเสียงในเพลง “เทียนเล่มน้อย” เพลง “มาร์ชราชมงคลขอนแก่น” และรับชมวีดีทัศน์บทกลอนที่ประพันธ์โดย ศิษย์เก่าช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น (ไทย-เยอรมัน) (Thai – German Technical Institute Khon Kaen : TGTK ) เพื่อถ่ายทอดและส่งต่อความรู้สึกจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องโดย อาจารย์ ดร.อารีรัตน์ เชื้อบุญเกิด โนท กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการฯ (ศิษย์เก่าสาขาวิชาการตลาด รุ่น 1) และกิจกรรมรับขวัญน้องใหม่.

 

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads