วันเสาร์ 2 กรกฎาคม 2022

ศปป.3 กอ.รมน.”ร่วมกับ กอ.รมน.จ.ขอนแก่น เปิดอบรมเฝ้าระวังการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

ศปป.3 กอ.รมน.”ร่วมกับ กอ.รมน.จ.ขอนแก่น เปิดอบรมเฝ้าระวังการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

 “ศปป.3 กอ.รมน.”ร่วมกับ กอ.รมน.จ.ขอนแก่น เปิดอบรมเฝ้าระวังการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา


เพื่อเป็นการบูรณาการ และประสานการปฏิบัติในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ในการเตรียมความพร้อมของหน่วยงาน ภาครัฐ และภาคประชาชน


   เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 22 มิ.ย.2565 ที่ สโมสรนายทหารค่ายศรีพัชรินทร มณฑลทหารบกที่ 23 พ.อ.สุรพงษ์ ยอดอินทร์  รอง ผอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น (ท)/รอง ผบ.มทบ.23  ให้การต้อนรับ พล.ต.มานพ น่วมบัว รอง ผอ.ศปป.3 กอ.รมน. ในโอกาสเดินทางมาเป็นประธาน เปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ประจำปี 2565 ในพื้นที่ กอ.รมน.ภาค 2 (กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น) ให้กับผู้นำชุมชน , ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป


  พ.อ.สุรพงษ์ ยอดอินทร์  

  วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการบูรณาการ และประสานการปฏิบัติในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ในการเตรียมความพร้อมของหน่วยงาน ภาครัฐ และภาคประชาชน โดยเฉพาะผู้นำชุมชนที่เกี่ยวข้องในการเฝ้าระวัง สอดส่องดูแลสถานการณ์ ภัยคุกคามด้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ให้มีความพร้อมอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถเป็นเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งแจ้งข้อมูลข่าวสารให้กับเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐได้  โดยมี นายวรวุฒิ อุบลเวช ตำแหน่ง นิติกรชำนาญพิเศษ กองป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา กรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็นวิทยากรฯ.

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads