วันอาทิตย์ 14 เมษายน 2024

 “นร.ร.ร.กัลยาณวัตร”คว้า 2 เหรียญเงินและ 1 เหรียญทองแดง การแข่งขันโครงงานเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ

 “นร.ร.ร.กัลยาณวัตร”คว้า 2 เหรียญเงินและ 1 เหรียญทองแดง การแข่งขันโครงงานเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

 “นร.ร.ร.กัลยาณวัตร”คว้า 2 เหรียญเงินและ 1 เหรียญทองแดง การแข่งขันโครงงานเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ


เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าได้รับการแจ้งจากนายสุรเชษฐ์ รูปต่ำ ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตรว่า จากการแข่งขันโครงงาน “เวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ” ครั้งที่ 18 (Thailand Young Scientist
Festival : TVSF) ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 -28 พฤศจิกายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์(มวล.)อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ที่
นักเรียนโรงเรียนกัลยาณวัตร คว้า 2 เหรียญเงินและ 1 เหรียญทองแดง ดังนี้ 1. รางวัลเหรียญเงิน  สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ระดับ ม.ต้นโครงงาน นวัตกรรมวิเคราะห์ความอ่อนตัวของร่างกายของนักเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา (อายุ 13-18 ปี) แบบอัตโนมัตินักเรียน1. นายชัชพิสิฐ อัตภูมิ 3/112. เด็กชายธนพล ดาเบาะ 1/12 และ3. นายสุวิโรจน์ ศิลปษา 3/12 โดยมีครูที่ปรึกษา1. นายเอกชัย ศรีสุภาพ 2. นายพิษณุ ชุมยางสิม,3. นางสาวรุ่งทิวา สุภกรรม 2. รางวัลเหรียญเงิน ( สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ระดับ ม.ปลายการศึกษาความสัมพันธ์ของค่าเฉลี่ยค่าเยื้องศูนย์กลางกับเพศของไข่ไก่พันธุ์ KKU 1 เพื่อใช้ในการสร้างอุปกรณ์และแอปพลิเคชันตรวจเพศของไข่ไก่พันธุ์ KKU 1 ได้แก่1. นางสาวสกลสุภานี ศรีกา 6/15,2. นางสาวปวีา จันสว่าง 6/15 และ 3. นางสาวอรรวินท์ จันทร์ดี 6/15 โดยมีครูที่ปรึกษา


นางสาวกชกร ล่ามสมบัติ 3. รางวัลเหรียญทองแดง  สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ระดับ ม.ปลายการศึกษาและการพัฒนาต้นแบบการเลี้ยงแมลงหางหนีบสู่การนำไปใช้ควบคุมหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด ได้แก่1. นางสาวลัญชนา แสนประถม ม.6/14,2. นางสาวฉัฏชิกา ภูตาเพลิด ม. 6/14 และ 3. นางสาวชัชชญา ลุมนาม ม.6/14
โดยมีครูที่ปรึกษานายวีรยุทธ ทองแดง,นางโสภิดา หันชะนาหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


   นายสุรเชษฐ กล่าวว่า ทางโรงเรียนได้เห็นความสำคัญในการแข่งขันโครงงาน “เวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ” ครั้งที่ 18 (Thailand Young Scientist
Festival : TVSF) ซึ่งถือเป็นแบบอย่างที่ดีและส่งผลถึงสถาบันโรงเรียน ซึ่งควรได้รับการยกย่อง ถึงแม้จะเป็นรางวัลรองชนะเลิศเหรียญและเหรียญทองแดงเงินก็ตาม แต่ได้แสดงออกถึงความความสามารถอันดีงามของเยาวชนที่น่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับนักเรียนและสังคมทั่วไป ซึ่งทางโรงเรียนจะได้มอบรางวัล และเกียรติบัตรให้เป็นขวัญกำลังใจในช่วงเคารพธงชาติ ต่อหน้านักเรียน และครูบาอาจารย์


    ด้าน เด็กชายธนพล ดาเบาะ นร.ชั้น1/12 กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่ ได้รับรางวัลเหรียญเงินในการแข่งขันในครั้งนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการภูที่ปรึกษาตลอดจนทางโรงเรียนที่สนับสนุนอบรมสั่งสอนด้วยดีเสมอมา ซึ่งจะนำการแข่งขันนำมาต่อยอด พัฒนา กับการเรียนของตนเอง.

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads