วันอาทิตย์ 10 ธันวาคม 2023

 “นร.ร.ร.อนุบาลขอนแก่น”กวาดเรียบ สอบเข้า”ร.ร.มัธยมชื่อดัง”

 “นร.ร.ร.อนุบาลขอนแก่น”กวาดเรียบ สอบเข้า”ร.ร.มัธยมชื่อดัง”
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

 “นร.ร.ร.อนุบาลขอนแก่น”กวาดเรียบ สอบเข้า”ร.ร.มัธยมชื่อดัง”

 

โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่จบการศึกษา ด้วยความภาคภูมิใจ ที่นักเรียนสามารถสอบเข้าโรงเรียนยอดนิยมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและห้องพิเศษได้จำนวนมากสร้างความปลาบปลื้ม ให้กับผู้ปกครอง ตลอดจนครูผู้ฝึกสอนตลอดจนผู้บริหารของโรงเรียน


วันนี้ 29 มีนาคม 2566 ที่อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นนายประจวบ ศิริภักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น เป็นประธานเปิดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่จบการศึกษา และมาเรียนในเป็นวันสุดท้าย โดยมี นายศักดา มุสิกวัน นายนิรุจน์ นครศรี นายสมนึก อาจยะศรี นายศุภวัฒน์ อินทรกำแหง รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น คณะบอร์ดบริหาร คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และคณะครูโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ร่วมงาน

 

นายประจวบ ศิริภักดิ์


นายประจวบ ศิริภักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น กล่าวว่าตนรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มาเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2565 จากการรายงานของฝ่ายวิชาการโรงเรียนอนบาลขอนแก่น ได้รายงานสรุปผลการสอบเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (รอบห้องเรียนพิเศษ)ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 โดยปีนี้มีเด็กนักเรียนที่สอบได้ในโรงเรียนต่างๆ เฉลี่ย ร้อยละ 49.27 ทั้งนักเรียน ป.6/1-ป.6/10 ซึ่งปีนี้นักเรียนระดับชั้น ป. 6 สามารถสอบเข้าโรงเรียนชื่อดังระดับประเทศคือโรงเรียนสวนกุหลาบ ได้จำนวน 2 คน โดยจำแนกได้ดังนี้ สอบเข้าโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ห้อง Gifted ได้จำนวน 45 คนห้อง English Program ได้ 12 คนรวม 57 คน,สอบเข้าโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ห้อง Gifted 22 คน,ห้องกิ๊ฟเต็ดฟุตบอล 3 คนห้องEnglish Program 2 คน ห้อง IEP 3 คน และห้องความสามารถพิเศษ 3 คน รวม 33 คน, สอบเข้าโรงเรียนกัลยาณวัตร แยกเป็นสอบเข้าได้ห้อง Gifted 22 คนห้อง English Program 5 คนและห้องภาษาจีน 7 คน รวมสอบเข้าได้ 34 คน สามารถสอบเข้าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จำนวน 34 คน สอบเข้าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ 57 คน สอบเข้าได้โรงเรียนจุฬาภรณ์ 22 คน รวมแล้วสอบเข้าโรงเรียนชื่อดังได้ 235 คน จากนักเรียนทั้งหมด 477 คน คิดเป็นร้อยละ 49.27% จากจำนวนนักเรียนทั้งหมด อันนี้ยังไม่รวมกับที่จะประกาศผลสอบในรอบบุคคลทั่วไป


นายประจวบ กล่าวด้วยว่าโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ในวันนี้จากการกล่าวรายงานของคุณครูอาจรีย์ ถนอมดำรงศักดิ์ หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ต้องขอขอบคุณคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตลอดจน ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ทุกท่านที่ทุ่มเทเสียสละ เวลา ส่งเสริมเติมเต็ม กิจกรรมต่างๆให้กับนักเรียนของเรา เป็นความภาคภูมิใจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 เรา เพราะเป็นสถาบันที่ผลิตผู้เรียนที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ หรือทุกๆด้าน จะเห็นได้จากผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ที่ผ่านมานักเรียนโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นเป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 จำนวน 40 กิจกรรม และที่น่าภาคภูมิใจที่สุด คือ ผลการสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (0-NET) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทุกปีการศึกษา นอกจากนี้ยังมีนักเรียนได้คะแนนเต็ม 100 ในรายวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ทุกปีการศึกษา


“สำหรับปีการศึกษ 2565 ผู้อำนวยการก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รุ่นนี้คงไม่ทำให้ผิดหวัง นอกจากนี้นักเรียนสอบเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษได้จำนวนมาก และในวันนี้ 29 มีนาคม 2566 ก็จะประกาศผลการสอบ O-NET และประกาศผลสอบเข้าเรียนต่อ ม.1 รอบปกติ ผู้อำนวยการขออำนวยอวยพรให้นักเรียนสอบต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนที่หวังได้ทุกคน” นายประจวบ กล่าว.

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads