วันจันทร์ 21 กันยายน 2020

ราชมงคลขอนแก่น รณรงค์เลือกตั้งชู “คูนล้านดอก…..ไปออกเสียงเลือกตั้ง”

ราชมงคลขอนแก่น รณรงค์เลือกตั้งชู “คูนล้านดอก…..ไปออกเสียงเลือกตั้ง”
Header Ads
Header Ads

ราชมงคลขอนแก่น รณรงค์เลือกตั้งชู “คูนล้านดอก…..ไปออกเสียงเลือกตั้ง”


เมื่อวันที่ 20 มี.ค.ที่ ตลาดสดหนองใหญ่ ถนนศรีจันทร์ ชุมชนโดยรอบ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ผศ.ณรงค์ ผลวงษ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น มทร.อีสาน เป็นประธาน ปล่อยขบวนบุคลากรและนักศึกษากว่า 400 คน ออกรณรงค์เชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยคนขอนแก่น ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562 โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากพี่น้องประชาชน


ผศ.ณรงค์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น มทร.อีสาน กล่าวว่าทั้งนี้ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เป็นสถาบันการศึกษาที่ได้ปลูกฝังเยาวชนให้สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย และแสดงพลังอันบริสุทธิ์เพื่อการพัฒนาประเทศชาติสืบไป ดังนั้นอย่านอนหลับทับสิทธิ์เลือกคนดีเข้าสภา หนึ่งเสียงของท่าน สามารถเปลี่ยนแปลงประเทศชาติได้ เข้าคูหากาเบอร์ที่ท่านชอบ แล้วเตรียมให้พร้อม กาเบอร์เดียวได้สามต่อ วันนี้รายชื่อทุกเขตเลือกตั้งทุกพรรคการเมืองพร้อมรายชื่อนายกรัฐมนตรีวางอยู่ตรงหน้าท่านแล้ว นับจากพรุ่งนี้ วันศุกร์ที่ 22 ถึงเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562 มีเวลา 2 วัน กฎหมายอนุญาตให้หาเสียงถึง 18.00 น. วันที่ 23 มีนาคม 2562รุ่งขึ้น อาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 ตั้งแต่ 08.00-17.00 น. รู้แล้วว่าจะเลือกเบอร์อะไรในเขตเลือกตั้งของท่าน จำไว้ให้มั่นว่า เบอร์นี้ คือผู้สมัครคนนี้ พรรคการเมืองนี้ นายกรัฐมนตรีคนนี้


ผศ.ณรงค์ กล่าวด้วยว่าชอบหรือไม่ชอบอย่างไร เมื่อเข้าถึงคูหาเลือกตั้ง แจ้งชื่อนามสกุล ลงชื่อ หรือแปะโป้งให้เสร็จ รับบัตรเลือกตั้งใบเดียว เข้าช่องกาบัตร ตรงนั้นมีแต่โต๊ะกับปากกาให้กาบัตร ไม่มีใครเห็น ถึงเวลาที่สิทธิและเสรีภาพเป็นของท่านอย่างแท้จริง กาบัตรลงช่องที่แสดงหมายเลข ชื่อ พรรค และสัญลักษณ์พรรค ตามที่จำมาอย่างแม่นมั่น แล้วพับบัตรตามรอย หยิบออกมาหย่อนลงในหีบรับบัตรเลือกตั้งด้วยตัวท่านเอง เป็นอันว่าเสร็จพิธีการเลือกตั้งท่านได้ปฏิบัติหน้าที่พลเมืองไทยเรียบร้อย ใช้สิทธิเสรีภาพของความเป็นประชาชนไทยเสร็จแล้ว ตอนเย็นมาดูคะแนนว่าคนที่เราเลือกได้คะแนนเท่าไหร่


ผศ.ณรงค์ กล่าวอีกว่าจากวันนี้ ถึงเช้าวันที่ 24 มีนาคม 2562 ไม่ว่าใครที่มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง ทั้งที่มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งครั้งแรก และเลือกมาหลายครั้งแล้ว ครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายหรือไม่ยังไม่ทราบ หากอายุยังยืดยาวออกไปอย่างน้อย 4 ปี คงมีสิทธิเลือกได้อีกครั้ง หวังว่าทุกท่านคงรับฟังผู้สมัครรับเลือกตั้ง พรรคการเมือง และผู้จะเป็นนายกรัฐมนตรีเต็มของรูหูต้องไตร่ตรองให้รอบคอบว่าจะลงคะแนนให้ใครเพียงเบอร์เดียวเท่านั้น ได้ถึง 3 ต่อแล้ววันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม เข้าคูหากาเบอร์นั้น รับรองไม่ผิดหวัง (เฉพาะตัวท่านเท่านั้น)

Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads