วันพฤหัส 2 เมษายน 2020

Header ad
Header ad

“KKBS.มข.”ติวเข้ม!ผู้ประกอบการอบรมการตลาดดิจิทัล

“KKBS.มข.”ติวเข้ม!ผู้ประกอบการอบรมการตลาดดิจิทัล

“KKBS.มข.”ติวเข้ม!ผู้ประกอบการอบรมการตลาดดิจิทัล

       เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 3 ก.ค.ที่ห้องประชุม 3 ชั้น 6 อาคาร KKBS 02 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มข. รศ.ดร.เพ็ญศรี  เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ม.ขอนแก่น  และผอ. ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและทางสังคม เป็นประธานเปิดอบรมโครงการ Digital marketing โดยมี นายวีระ เจียรนัยพานิชย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัล การตลาด ธนาคารกสิกรไทย เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ พร้อมด้วยดร.อานนท์ คำวรณ์ ดร. กัมปนาท ศิริโยธา คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มข.นายธัญญ์นิธิ อภิชัยโชติรัตน์ CEO บจก.สมอลเวิลด์ฟอร์คิดส์ นายยุทธนา เทียนธรรมชาติ (CEO of AG Dragon Co.,ltd & CEO of A Day Fresh Co.,ltd )นายศุภกร สินธุธาน (CEO of Architory Studio Co.,ltd)ร่วมบรรยายซึ่งมีผู้ประกอบจากทั่วประเทศ จำนวน 50 คน ร่วมรับฟัง

     นายวีระ ผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัล การตลาด ธนาคารกสิกรไทย กสิกรไทย กล่าวว่าการอบรม โครงการ Digital marketing เกิดขึ้นจากการที่คณะบริหารธุรกิจ และการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมมือกับธนาคารกสิกรไทย มีแนวความคิดที่ให้ความรู้กับทำให้ผู้ประกอบการ และนักศึกษาในอนาคต โดยให้ความรู้พร้อมที่จะทำธุรกิจบนโลกออนไลน์ โดยเรียนรู้ในเรื่องของการใช้เครื่องมือการตลาดยุคใหม่ทั้ง Facebook ทั้ง LINE ทั้ง Google ซึ่งหวังว่าโครงการดีๆอย่างนี้จะทำให้นักศึกษามหาลัยขอนแก่นมีศักยภาพ ตลอดจนตัวอาจารย์ ผู้ประกอบการจากภูมิภาคต่างๆ มีความรู้เพิ่มเติมในการนำไปสอนนักศึกษาและต่อยอดนำไปใช้ในกิจการของตนเอง สำหรับการอบรมหลักสูตรเข้มข้นภายใน 3 วันนี้ สามารถนำไปใช้ได้จริง ซึ่งจบครอสอบรมนี้ออกไปทุกคนต้องขายของได้ ดังนั้นหวังว่าทุกคนจะมีโอกาสแสวงหาความรู้ทุ่มเทอย่างเต็มที่

น.ส.พิมพ์พันธ์   ภูดิน

       ด้านน.ส.พิมพ์พันธ์   ภูดิน อายุ 25 ปี เจ้าหน้าที่ การตลาด บ.โตโยต้าแก่นนคร จำกัด กล่าวว่าในการเข้ารับการอบรมการตลาดดิจิทัล ในครั้งนี้วัตถประสงค์ุเพื่อที่จะได้นำความรู้ทางด้านออนไลน์ นำกลับไปพัฒนาองค์กร ก็คือด้านการตลาด ว่าจะทำอย่างไรเราถึงจะสามารถนำความรู้ด้านออนไลน์ไปสื่อสารขายรถ ให้กลุ่มลูกค้าสนใจ มาซื้อรถ ที่สำคัญความรู้ที่ได้ ทำอย่างไรจะพัฒนาการตลาดออนไลน์ได้มากขึ้นเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์สื่อต่างๆอย่างไรให้ลูกค้าเข้าใจเยอะมากขึ้นอีกทั้งมีลูกค้าติดตามเพจของบริษัทโตโยต้าแก่นนคร ของเรามากขึ้นด้วย

ผศ.ดร.ธีรศักดิ์ จินดาบถ

       ผศ. ดร.ธีรศักดิ์ จินดาบถ อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ กล่าวว่าได้รับการประสานจาก ทางคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKBS.)จะมีโครงการในการอบรมให้ความรู้กับคณาจารย์เพื่อพัฒนาความรู้ทางด้าน Digital Marketing ซึ่งในปัจจุบันช่วงต้น เราเจอว่าอาจารย์โดยส่วนมากจะอัพเดทข้อมูลได้ไม่ค่อยทันสมัย และก็ขาดความรู้ในเชิงของภาคปฏิบัติ พอหลังจากที่ รศ.ดร.เพ็ญศรีได้พูดคุยในเรื่องของแนวคิด ในเรื่องตลาดดิจิทัล จึงเกิดความสนใจ ดังนั้นเลยมาเข้าร่วมในโครงการนี้ ด้วยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าตัวโครงการนี้จะทำให้เราสามารถเอาตัวความรู้ว่าเขาไปใช้ในเรื่องของการพัฒนาผู้ประกอบการโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางภาคใต้ ในเรื่องของการทำตลาดออนไลน์การตลาดดิจิตอล นอกเหนือจากตัวทฤษฎีที่เรามีอยู่แล้ว ในภาคปฏิบัติก็จะทำให้ทางผู้ประกอบการสามารถใช้งานได้จริงมากขึ้นไปด้วย

รศ.ดร.เพ็ญศรี  เจริญวานิช

      รศ.ดร.เพ็ญศรี คณบดีคณะบริหารธุรกิจและบัญชี มข. กล่าวว่าสำหรับการอบรม Digital Marketing ในครั้งนี้ทางคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือ (KKBS.) ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ เกิดจากความร่วมมือกับทางแบงค์กสิกรไทย(Kbank.)ที่จัดส่งทีมวิทยากรมาช่วยรวมถึงทีมคณาอาจารย์ของคณะเองด้วยที่ผ่านการอบรมการเป็น Master Trainer ของ Facebook ประเทศไทย ซึ่งอันนี้เป็นหัวใจสำคัญที่ ทาง KKBS.อยากจะนำความรู้ที่มี จากความร่วมมือของเครือข่ายกัลยาณมิตร ที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องของตลาดออนไลน์ นำความรู้สู่คนที่สนใจ ด้านการตลาด Marketing ด้วยการนำไปถ่ายทอดต่อยอดต่อไป

รวมทั้งนำไปสู่การทำธุรกิจจริง เพราะว่าปัจจุบันนี้คนส่วนใหญ่ นิยมใช้ชีวิตบนออนไลน์ นับตั้งแต่ตื่นเช้าขึ้นมาก็พึ่งพาเรื่องของอินเทอร์เน็ต หรือในเรื่องของช่วง Media สื่อสังคมออนไลน์ เข้ามามีบทบาทมากๆส่วนอาจารย์ที่ท่านสอนการตลาดก็จะต้องปรับทักษะในการสอนให้เท่าทันโลกปัจจุบัน ที่เป็นโลกยุคดิจิตอล รวมไปถึงคนทำธุรกิจก็จะทำธุรกิจแบบเดิมไม่ได้ ดังนั้นถ้าต้องการโอกาสในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าหลากหลาย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตัวผู้ประกอบการเองต้องลุกขึ้นมาใช้ Digital Marketing นี้คือหัวใจสำคัญของการจัดอบรมในครั้งนี้ .

About The Author

Related posts