วันเสาร์ 11 กรกฎาคม 2020

รร.แก่นนคร พร้อม เปิดเรียน เน้น!มาตรการ เรียน 5 พัก 9 ปอดโรคโควิด

รร.แก่นนคร พร้อม เปิดเรียน เน้น!มาตรการ เรียน 5 พัก 9 ปอดโรคโควิด

รร.แก่นนคร พร้อม เปิดเรียน เน้น!มาตรการ เรียน 5 พัก 9 ปอดโรคโควิด

เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 17 มิ.ย.ที่ห้องรับรอง ร.ร.แก่นนครวิทยาลัน ถนนเหล่านาดี เขตเทศบาลนครขอนแก่น นายศักดาเดช ทาซ้าย ผู้อำนวยการ (เชี่ยวชาญ)โรงเรียนแก่นนคร ได้เปิดเผย มาตรการการรองรับ ในการจัดการเรียนการสอน ที่จะเปิดเทอม ในวันที่ 1 กรกฎาคม ที่จะถึงนี้ โดยมี สื่อมวลชน ให้ความสนใจนำข้อมูล ไปเสนอ ต่อสื่อสาธารณะชน ให้ประชาชน ตลอดจนผู้ปกครองได้รับทราบ พร้อมนำไป ให้เด็กนักเรียน ได้ ปรับตัวแก้ไข และดำเนินการต่อไป

นายศักดาเดช ทาซ้าย

นายศักดาเดช ทาซ้าย ผู้อำนวยการ(เชี่ยวชาญ)โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมรับเปิดเทอมของโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยว่า ทางโรงเรียนได้ยึดปฏิบัติตามแนวทางของสำนักงานเขตพื้นฐาน (สพฐ.) นครวิทยาลัยเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ มีนักเรียนต่อห้องเกิน 25 คน ซึ่ง สพฐ. ได้กำหนดรูปแบบการเรียนในช่วงโควิด ไว้ 5 รูปแบบให้แต่ละโรงเรียนนำไปปรับใช้ได้ตามความเหมาะสม โดยคณะกรรมการฝ่ายวิชาการได้หารือร่วมกันแล้วได้ข้อสรุปร่วมกันที่ต้องเว้นระยะห่างทางสังคมในด้านการเรียนการสอน


นายศักดาเดช เปิดเผยอีกว่า โดยจะจัดการเรียนการสอน ในรูปแบบให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียนทุกชั้นทุกห้องในสัดส่วนร้อยละ 50 ที่เหลือให้เรียนผ่านระบบออนไลน์อยู่ที่บ้านตามเนื้อหาบทเรียนครูที่สอนในชั้นเรียน ผ่านแอพพลิเคชั่น กูเกิ้ลคลาสรูม รวมถึงการติดต่อสื่อสารระหว่างนักเรียนกับครู ผ่านแอพพลิเคชั่น กูเกิ้ลมีท ซึ่งรูปแบบนี้ นักเรียนทุกคนจะได้เรียนหนังสือผลัดกันคนละสัปดาห์ เมื่อครบสัปดาห์ให้หยุดเรียนอยู่ที่บ้าน ขณะที่นักเรียนที่เรียนอยู่ที่บ้านก็เดินทางมาเรียนที่โรงเรียนแทน แต่ละห้องจะจัดที่นั่งเรียนได้ไม่เกิน 25 คน เนื่องจากห้องมีจำกัด และต้องเว้นระยะห่างทางสังคม


นายศักดาเดช เปิดเผยต่อว่า การเรียนการสอนในรูปแบบดังกล่าว จะส่งผลดีต่อการจัดการป้องกันการแพร่เชื้อโควิด-19 ได้มีประสิทธิภาพ เพราะด้วยการควบคุมจำกัดจำนวนนักเรียนต่อห้องไม่ให้เกิน 25 คน เพื่อทิ้งระยะห่างทางสังคมอย่างเคร่งครัด จะสามารถคัดกรองนักเรียน รวมถึงการป้องกันการติดเชื้อได้ดี ที่สำคัญโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จะไม่ทิ้งเด็กให้ห่างจากการเรียน ครูจะติดต่อสื่อสารกับนักเรียนในทุกช่องทาง


นายศักดาเดช เปิดเผยด้วยว่าที่สำคัญ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ได้เปรียบด้านพื้นที่ของโรงเรียน ที่มีเนื้อที่กว้างขวางกว่า 60 ไร่ เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ปัญหาโควิด-19 สกัดการแพร่ระบาดโรคได้ดี เนื่องจากอากาศถ่ายเทสะดวก นักเรียนสามารถเว้นระยะห่างทางสังคม ทั้งการเรียนในชั้น การรับประทานอาหารกลางวัน การทำกิจกรรมนอกห้องเรียน ซึ่งการคัดกรองจะเริ่มตั้งแต่เด็กนักเรียนเข้ามาในโรงเรียน ต้องผ่านการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ การฆ่าเชื้อพื้นรองเท้า


“มาตรการป้องกันการแพร่เชื้อโควิด-19ของโรงเรียนแก่นนครนั้น จะให้ความสำคัญกับพื้นที่ 3 ส่วนหลักคือ ห้องเรียน โรงอาหาร และห้องน้ำ ซึ่งพื้นที่ทั้งสามส่วนนี้ นักเรียนจะใช้กิจกรรมร่วมกันแต่ละวันสูงมาก จำเป็นต้องรักษาระยะห่างให้ได้ตามมาตรฐานที่ สพฐ.กำหนด โดยห้องเรียนที่มีอยู่เมื่อเด็กมาเรียนร้อยละ 50 น่าจะเพียงพอต่อการเรียนตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมได้ ส่วนโรงอาหารได้เพิ่มจำนวนเก้าอี้นั่ง จากปีที่แล้วกว่า 3,000 ที่นั่ง จึงน่าจะเพียงพอต่อการรับประทานอาหารกลางวัน และสุดท้ายห้องน้ำภายในโรงเรียน ณ ปัจจุบันมีเพียงพอสามารถรองรับกับจำนวนนักเรียนได้”นายศักดาเดช กล่าว.

About The Author

Related posts