วันพฤหัสบดี 29 ตุลาคม 2020

กอ.รมน.จังหวัด ข.ก.รับ คณะตรวจติดตามและประเมินผล “ แผน ตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ประจำปี 2563และคณะ

กอ.รมน.จังหวัด ข.ก.รับ คณะตรวจติดตามและประเมินผล “ แผน ตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ประจำปี 2563และคณะ
Header Ads
Header Ads

กอ.รมน.จังหวัด ข.ก.รับ คณะตรวจติดตามและประเมินผล “ แผน ตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ประจำปี 2563และคณะ


เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. ที่ ห้องประชุมแก่นชัย ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น พ.อ.คณธัช ชนะกาญจน์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ข.ก.(ท.) ให้การต้อนรับ พ.อ.มนตรี สุพิเพชร ผช.ผอ.สนย.กอ.รมน. หัวหน้าคณะตรวจติดตามและประเมินผล “ แผน ตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ประจำปี 2563 และคณะ พร้อมด้วย พล.ต. สาละวิน อุทรักษ์ รอง ผอ.สขว.กอ.รมน ในโอกาสเดินทางมาตรวจติดตามประเมินผล “ แผน ตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ประจำปี 2563″

เพื่อรับทราบความคืบหน้าและรับฟังปัญหาข้อขัดข้องในการดำเนินงานตามโครงการฯ พร้อมทั้งให้คำแนะ นำ โดยมี กอ.รมน.จังหวัดที่ร่วมการประชุมดังนี้ กอ.รมน .จังหวัด ข.ก. ,กอ.รมน .จังหวัด ช.ย. ,กอ.รมน .จังหวัด ม.ค. , กอ.รมน .จังหวัด ม.ห. ,กอ.รมน .จังหวัด ร.อ. และ กอ.รมน .จังหวัด ส.น . ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads