วันอาทิตย์ 10 ธันวาคม 2023

PEAพบปะสื่อมวลชนในพื้นที่ จ.ขอนแก่น

PEAพบปะสื่อมวลชนในพื้นที่ จ.ขอนแก่น
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

PEAพบปะสื่อมวลชนในพื้นที่ จ.ขอนแก่น


เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 15 กันยายน ที่บริเวณหน้าห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 อาคาร 2 สำนักงานการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น ถนนกสิกรทุ่งสร้างตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น 2 และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านไผ่ จัดประชุมพบปะสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น โดยมีนายทูล หาวิชา ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นายบุญส่ง มหัจฉริยะธีระ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น 2 และ นายพีระวัฒน์ สุวรรณณปักษี ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านไผ่ นายณรงค์ ณ ราชสีมา รอง ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.ขอนแก่น และเจ้าหน้าที่ฯ ให้การต้อนรับสื่อมวลชน ในกิจกรรมพบปะสื่อมวลชน เพื่อประชาสัมพันธ์การครบรอบวันสถาปนา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครบรอบ 60 ปี และการดำเนินงานของ PEA ตลอดระยะเวลา 60 ปี ที่ผ่านมา ให้สื่อมวลชนทราบและได้ประชาสัมพันธ์ถึงประชาชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ได้รับทราบโดยทั่วกัน อีกทั้งยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร ดังวิสัยทัศน์”สว่างทั่วทิศ สร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทย”


นายทูล หาวิชา ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ดำเนินการจัดทำโครงการ Smart Home (PEA IHAPM)เพื่อติดตั้งใช้งานภายในบ้านพักอาศัย และอาคารสำนักงาน โดยทำการพิจารณาคัดเลือกผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่PEA ประกอบไปด้วยบ้านพักอาศัย ,คอนโดมิเนียม และศาลากลางจังหวัด ซึ่งอุปกรณ์ดังกล่าวสามารถควบคุมการเปิด-ปิด อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านพักอาศัย และอาคารสำนักงาน ได้โดยการสั่งผ่านApplication จาก Tablet หรือ Smart Phone ได้


“โครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในด้านการให้บริการด้านระบบไฟฟ้าแก่ผู้ใช้ไฟ เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลด้านการใช้พลังงาน ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีพฤติกรรม การใช้ไฟฟ้าที่แตกต่างกันเพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาด้านอื่นๆเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ไฟฟ้าโดยติดตั้งชุดผลิตภัณฑ์ PEA IHAPM ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการเป็นระยะเวลา 1 ปี ทั้งนี้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการที่ได้รับการคัดเลือก PEA จะดำเนินการติดตั้งชุดผลิตภัณฑ์ PEA IHAPM ให้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ในการจัดซื้อและติดตั้งชุดผลิตภัณฑ์ PEA IHAPM

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads