วันอาทิตย์ 23 มกราคม 2022

“กอ.รมน. จ.ขอนแก่น”จัดเสวนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมและปรึกษาหารือประจำปีงบประมาณ 64

“กอ.รมน. จ.ขอนแก่น”จัดเสวนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมและปรึกษาหารือประจำปีงบประมาณ 64
Header Ads
Header Ads
Header Ads

“กอ.รมน. จ.ขอนแก่น”จัดเสวนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมและปรึกษาหารือประจำปีงบประมาณ 64


จังหวัดขอนแก่น จัดโครงการสานเสวนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมและปรึกษาหารือประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔กิจกรรมการเสริมสร้างเครือข่ายผู้นำชุมชนประชาธิปไตย


 เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 2 มิถุนายน 2564  ภายใต้การอำนวยการ ของ พ.อ. สมบูรณ์ ณ หนองคาย รอง ผอ.รมน.จังหวัด ข.ก.(ท.) กมช.กอ.รมน.จังหวัด ข.ก.ดำเนินโครงการสานเสวนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมและปรึกษาหารือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  กิจกรรมการเสริมสร้างเครือข่ายผู้นำชุมชนประชาธิปไตย เพื่อเป็นการบูรณาการ การบริหารจัดการ ให้ความรู้ด้านการจัดการผลผลิตและราคาผลผลิต การแก้ปัญหาและเป็นช่องทางหนึ่ง เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดการผลผลิต และราคาผลผลิตทางการเกษตร โดยมีการดำเนินการปรับรูปแบบตามบริบทของผลผลิตต่างๆ เป็นพื้นฐาน แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น, แสดงข้อคิดเห็นกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งต่างๆ

โดยใช้กิจกรรมนันทนาการ และส่งเสริมความรู้ เพื่อให้มีการ บูรณาการ บริหารจัดการความรู้ด้านการจัดการผลผลิตและราคาผลผลิต โดยมี นายสุรพงษ์ พินิจมนตรี ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่น ร่วมให้พบปะเกษตรกรและให้ความรู้เกี่ยวกับการเกษตรและปศุสัตว์ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ ศูนย์การเรียนรู้ประจำตำบลหนองแซง อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น ผลการดำเนินการผู้เข้าร่วมโครงการฯมีความพึงพอใจเป็นอย่างมากและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี.

Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads