วันศุกร์ 29 กันยายน 2023

กฟผ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับศูนย์ฉีดวัคซีน covid-19 รพ.ขอนแก่นและเครือข่าย

กฟผ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับศูนย์ฉีดวัคซีน covid-19 รพ.ขอนแก่นและเครือข่าย
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

กฟผ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับศูนย์ฉีดวัคซีน covid-19 รพ.ขอนแก่นและเครือข่าย


ผู้บริหาร กฟผ. เดินสายมอบ อุปกรณ์ทางการแพทย์ และสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น พร้อมด้วยผลิตภัณฑ์ชุมชนจากรอบเขตเขื่อน และโรงไฟฟ้าของ กฟผ. ให้กับ โรงพยาบาลขอนแก่นและเครือข่าย หวังช่วยบุคลากรทางการแพทย์และ ประชาชน ให้ปลอดภัยจากโควิด-19 อีกทั้งยังกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้กับชุมชน
     เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2564 ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดขอนแก่น รายงานว่า ที่ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (kice) จังหวัดขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์และสินค้าชุมชม จากนายพิพัทต์ คงสินทวีสุข ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายสหชาติ พิลาออน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)
   สำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ และสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นที่ กฟผ. นำมามอบให้ เป็นเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ที่กดเจลแอลกอฮอล์แบบเท้าเหยียบ พร้อมเจลแอลกอฮล์ ขนาด 450 มล.จำนวน 50 ชุด น้ำดื่ม “น้ำใจ กฟผ.” จำนวน 300 โหล และสินค้าชุมชน จำนวน 2 ชุด เพื่อสนับสนุนโรงพยาบาลสนาม ที่ใช้เป็นสถานที่ฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 และเพื่อเป็นกำลังใจ​ การทำงานของบุคลากรทางการแพทย์​
   ทั้งนี้จังหวัดขอนแก่น ถือเป็นเขตที่ยังมีกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อ แต่ที่ผ่านมา จํานวนผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 เป็นศูนย์มาได้ 3 วันแล้ว การมอบของในครั้งนี้ จึงเป็นการช่วยเสริมการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อมอบให้กับเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์นั้น ยังเป็นการอุดหนุนและสร้างรายได้ให้กับชุมชนรอบเขตเขื่อน และโรงไฟฟ้าของ กฟผ. และช่วยบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 โดยประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป พืชผักทางการเกษตร และสินค้าอุปโภคที่จำเป็น ซึ่งเป็นความตั้งใจของ กฟผ. ที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ด้วยการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนกว่า 15 ล้านบาท เพื่อนำไปมอบให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศ.

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads