วันศุกร์ 25 มิถุนายน 2021

กฟผ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับศูนย์ฉีดวัคซีน covid-19 รพ.ขอนแก่นและเครือข่าย

กฟผ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับศูนย์ฉีดวัคซีน covid-19 รพ.ขอนแก่นและเครือข่าย
Header Ads
Header Ads

กฟผ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับศูนย์ฉีดวัคซีน covid-19 รพ.ขอนแก่นและเครือข่าย


ผู้บริหาร กฟผ. เดินสายมอบ อุปกรณ์ทางการแพทย์ และสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น พร้อมด้วยผลิตภัณฑ์ชุมชนจากรอบเขตเขื่อน และโรงไฟฟ้าของ กฟผ. ให้กับ โรงพยาบาลขอนแก่นและเครือข่าย หวังช่วยบุคลากรทางการแพทย์และ ประชาชน ให้ปลอดภัยจากโควิด-19 อีกทั้งยังกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้กับชุมชน
     เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2564 ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดขอนแก่น รายงานว่า ที่ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (kice) จังหวัดขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์และสินค้าชุมชม จากนายพิพัทต์ คงสินทวีสุข ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายสหชาติ พิลาออน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)
   สำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ และสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นที่ กฟผ. นำมามอบให้ เป็นเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ที่กดเจลแอลกอฮอล์แบบเท้าเหยียบ พร้อมเจลแอลกอฮล์ ขนาด 450 มล.จำนวน 50 ชุด น้ำดื่ม “น้ำใจ กฟผ.” จำนวน 300 โหล และสินค้าชุมชน จำนวน 2 ชุด เพื่อสนับสนุนโรงพยาบาลสนาม ที่ใช้เป็นสถานที่ฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 และเพื่อเป็นกำลังใจ​ การทำงานของบุคลากรทางการแพทย์​
   ทั้งนี้จังหวัดขอนแก่น ถือเป็นเขตที่ยังมีกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อ แต่ที่ผ่านมา จํานวนผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 เป็นศูนย์มาได้ 3 วันแล้ว การมอบของในครั้งนี้ จึงเป็นการช่วยเสริมการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อมอบให้กับเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์นั้น ยังเป็นการอุดหนุนและสร้างรายได้ให้กับชุมชนรอบเขตเขื่อน และโรงไฟฟ้าของ กฟผ. และช่วยบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 โดยประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป พืชผักทางการเกษตร และสินค้าอุปโภคที่จำเป็น ซึ่งเป็นความตั้งใจของ กฟผ. ที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ด้วยการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนกว่า 15 ล้านบาท เพื่อนำไปมอบให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศ.

Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads