วันพฤหัสบดี 18 สิงหาคม 2022

กฟผ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓ ฝ่าย ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร ร.๑๐ 

กฟผ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓ ฝ่าย ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร ร.๑๐ 
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

กฟผ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓ ฝ่าย ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร ร.๑๐ 

กฟผ. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓ ฝ่าย (อฟพ.,อฟอ.,อปอ.) ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐


 เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น (KICE) จังหวัดขอนแก่น กฟผ. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓ ฝ่าย (อฟพ.,อฟอ.,อปอ.) ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพรปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ โดยมี  นายไวฑูรย์  เกียรติเฉลิมคุณ ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าน้ำพอง (อฟพ.) พร้อมด้วย นายนภฤทธิ์ ผดุงศรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ- ๑ (ช.อฟอ-๑), นายวิษณุ วัฒนเวชรัตน์ หัวหน้ากองบริหาร (กบหอ-ส.), นายอนุพงษ์ เมืองครุธ หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์โรงไฟฟ้าน้ำพอง (หชฟพ-ย.) และ นายพงศ์พีระ ฝ่ายพลแสน ช่างระดับ ๕ (หถอ๑-ส.)ร่วมบันทึกเทปฯ

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads