วันพฤหัสบดี 18 สิงหาคม 2022

“สมาคมสื่อฯขอนแก่น” ร่วมกับ “ชมรมสตรีอาเซียน ทน.ขอนแก่น”มอบถุงยังชีพ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ ร. 9 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

“สมาคมสื่อฯขอนแก่น” ร่วมกับ “ชมรมสตรีอาเซียน ทน.ขอนแก่น”มอบถุงยังชีพ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ ร. 9 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

“สมาคมสื่อฯขอนแก่น” ร่วมกับ “ชมรมสตรีอาเซียน ทน.ขอนแก่น”มอบถุงยังชีพ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ ร. 9 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต


สมาคมสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ ชมรมสตรีอาเซียนเทศบาลนครขอนแก่น มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในพื้นที่บ้านสะอาด หมู่1,2 ต.เมืองเก่าอ.เมือง จ.ขอนแก่นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

เมื่อเวลา10.00 น.วันที่ 13 ตุลาคม 2564 ที่วัดหัวหินบ้านสะอาด ต.เมืองเก่าอ.เมือง จ.ขอนแก่น นายโกเมศ ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองเก่า เป็นประธานกิจกรรมมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตจำนวน 88 ชุด 80 ครอบครัว ของชมรมสตรีอาเซียนเทศบาลนครขอนแก่น ร่วมกับสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่นโดยมีนางกาญจนา ลำประไพ รองนายกเทศมนตรีฯ,พ.ต.ท.นพดล ตรีโอษฐ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ, นายประเสริฐ ลำประไพ อดีตรองนายกเทศมนตรีฯ,นางอรทัย แพงโสภา นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงาน ส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 5 สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์,ว่าที่ร้อยตรีวีระวัฒน์ ปาระแก้ว ปลัดเทศบาลฯ,นายเจริญ เพ็งมูล นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น,นางอรนุช ศิริสวัสดิ์ ประธานชมรมสตรีอาเซียนเทศบาลนครขอนแก่น ผญบ.หมู่1,หมู่2 และผู้ประสบภัยน้ำท่วม เข้าร่วมกิจกรรม

นายโกเมศ ทีฆธนานนท์

นายโกเมศ ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองเก่า กล่าวว่าตามที่ชมรมสตรีอาเซียนเทศบาลนครขอนแก่น โดยนางอรนุช ศิริสวัสดิ์ ประธานชมรมและสมาคมสื่อมวลชนโดยนายเจริญวงศ์นายกสมาคมฯพร้อมด้วยสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น ได้รับทราบปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ในพื้นที่ตำบลเมืองเก่า ที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่บ้านสะอาด,บ้านกุดกว้าง และบ้านดอนบม ซึ่งตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมามวลน้ำจากจังหวัดชัยภูมิ ได้เข้าท่วมพื้นที่การเกษตร บ้านเรือน ประชาชน วัดและสถานที่ราชการ ที่อยู่ในที่ลุ่ม ทำให้เกิดความเสียหายเป็นวงกว้าง ซึ่งที่ผ่านมามีหน่วยงานและองค์กรต่างๆเข้ามาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนประสบภัยน้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง โดยจำนวนผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจำนวน 952 ครัวเรือน คิดเป็นจำนวนคน 1,350 คน ซึ่งในพื้นที่ตำบลเมืองเก่า มีจำนวน 17 หมู่บ้าน ถูกน้ำท่วม 14 หมู่บ้านอีก 3 หมู่บ้านไม่ถูกน้ำท่วม และทต.เมืองเก่า มีพื้นที่นา 5 พันกว่าไร่ ถูกน้ำท่วม 3,000 กว่าไร่


นางอรนุช ศิริสวัสดิ์ ประธานชมรมสตรีอาเซียนเทศบาลนครขอนแก่น กล่าวว่าทางชมรมสตรีอาเซียนเทศบาลนครขอนแก่น และสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและผู้ด้อยโอกาส ด้วยดีเสมอมา และครั้งนี้ก็เช่นกันทางชมรมสตรีอาเซียนเทศบาลนครขอนแก่น และสมาคมสื่อมวลชน จังหวัดขอนแก่น ได้ลงพื้นที่ตำบลเมืองเก่าบ้านสะอาดหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 มอบเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ผู้ที่ได้รับผลกระทบประสบภัยน้ำท่วม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันที่ 13 ตุลาคม จำนวน 88 ชุด 80 ครอบครัว


ด้านนายเจริญ เพ็งมูล นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่าสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น มีสมาชิกที่เป็นสื่อมวลชนทั้งวิทยุ-โทรทัศน์และสื่อสิ่งพิมพ์ จำนวนกว่า 500 คน จากเหตุการณ์ที่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ทำให้ได้รับความเดือดร้อน สมาชิกสื่อมวลชนทั้งหลายจึงมีความเห็นพ้องต้องกันว่าต้องร่วมมือร่วมใจกันช่วยเหลือ พี่น้องประชาชน ด้วยการร่วมกันบริจาค พร้อมทั้งสิ่งของที่ได้รับบริจาค จากผู้ใจบุญ นำไปช่วยผู้ถูกน้ำท่วม ที่ได้รับความเดือดร้อน อยู่ในขณะนี้ พร้อมนำทีมงานลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยนำไปมอบให้ผู้ถูกน้ำท่วม ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากเทศบาลตำบลเมืองเก่า นำน้ำและถุงยังชีพ นำพาไปยังผู้ที่ถูกน้ำท่วมจนแล้วเสร็จ.

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads