วันจันทร์ 15 เมษายน 2024

กตป.กสทช.จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (Public Hearing)การติดตามและประเมินผลการคุ้มครองผู้บริโภคสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ ประจำปี 2565

กตป.กสทช.จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (Public Hearing)การติดตามและประเมินผลการคุ้มครองผู้บริโภคสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ ประจำปี 2565
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

กตป.กสทช.จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (Public Hearing)การติดตามและประเมินผลการคุ้มครองผู้บริโภคสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ ประจำปี 2565


กตป. กสทช. ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (Public Hearing) เพื่อติดตามและประเมินผลการปฏิบัติผลการคุ้มครองผู้บริโภคสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ประจำปี 2565 ณ จังหวัดขอนแก่น


   เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 13 มกราคม 2565 ที่โรงแรม AVANI Khon Kaen Hotel & Convention Centre จังหวัดขอนแก่น ดร.พันธ์ศักดิ์  จันทร์ปัญญา ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน กสทช. และ กรรมการติตตามและประเมินผลด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ตลอดคณะกรรมการฯพร้อมทั้ง รศ.ดร.วีรชัย  อโณทัยไพบูลย์ หัวหน้าโครงการฯ ซึ่งจัดขึ้นโดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีตัวแทนจากภาครัฐและเอกชน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นกว่า 150 คน


  ดร.พันธ์ศักดิ์ จันทร์ปัญญา

ดร.พันธ์ศักดิ์ จันทร์ปัญญา ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน กสทช. และ กรรมการติตตามและประเมินผลด้านการคุ้มครองผู้บริโภค กล่าวว่า วันนี้คณะติดตามประเมินผลตามนโยบาย กสทช.ได้มาจัดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะได้ส่วนเสีย โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อติดตามและประเงินผลตามนโยบาย กสทช, ที่สำคัญในภาคอีสานโดยเราเลือกที่จังหวัดขอนแก่น เป็นจุดกึ่งกลาง ด้วยกิจกรรมวันนี้ที่เราได้มาจัด คือรับฟังความคิดเห็นจาก เทคโนโลยี ในด้านคุ้มครองผู้บริโภค เนื่องจากทุกวันนี้มีภัยต่างๆนานา ในการใช้เทคโนโลยีได้เกิดขึ้นอย่างมากมาย และเป็นภัยใกล้เคียงให้กับประชาชน อีกด้วย


    ดร.พันธ์ศักดิ์  กล่าวด้วยว่าดังนั้นจึงอยากให้ทุกท่านได้รับความรู้ เข้าใจในภายในด้านต่างๆ เพื่อให้อาจารย์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดทำเป็นข้อมูล เพื่อเสนอ กสทช. แนวทางในการแก้ไขต่อไป ส่วนภัยฉ้อโกงทางออนไลน์ ที่อยู่ในรอบข้างเราก็คือ การหลวกให้โอนเงินต่างๆ ค้า – ขายออนไลน์ หรือไม่ชอบชวนมาทำธุรกิจ แม้แต่การเล่นการพนันออนไลน์ และภัยร้าย Call Center ต่างๆ ล้วนแล้วแต่เป็นภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ ในส่วนนี้มีการดำเนินคดีเยอะมาก ในส่วนของ กสทช.นั้นเป็นต้นเรื่องที่คอยรับเรื่องแจ้ง ผู้ดำเนินการต้องเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเท่านั้น ที่ทำด้านอาชญากรรมข้อมูล เพื่อให้ดำเนินการนำคดีรวมทั้ง ศคบ.ด้วย แต่ถ้าท่านมีปัญหา ให้ท่านติดต่อไปที่1204 Call Center เรื่องร้องเรียนของ กสทช.


   ดร.พันธ์ศักดิ์  กล่าวอีกว่าทางสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ร่วมกับ สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อดำเนินการติดตามและประเมินผลประเมินผลตามนโยบาย กสทช.ที่สำคัญ ในด้านการคุ้มครองผู้บริโภค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามและติดตามและประเมินผลประเมินผลตามนโยบาย กสทช.ในด้านคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปี 2564 และ เพื่อพัฒนากลไก มาตรการหรือแนวทางการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการวิทยุ-สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads