วันพฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์ 2023

“มทบ.23” จัดโครงการฝึกอบรมค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปี 65

“มทบ.23” จัดโครงการฝึกอบรมค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปี 65
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

“มทบ.23” จัดโครงการฝึกอบรมค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปี 65


   เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 ที่ สโมสรนายทหารค่ายศรีพัชรินทร ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่นพล.ต.วรพินิจ ขันธุปัฏน์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2565 โดยมีคณะผู้บังคับบัญชา คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นและ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด มีนักเรียน นักศึกษา จากทั้ง 3 สถาบันเข้าร่วมโครงการ จำนวน 45 คน


  พล.ต.วรพินิจ ขันธุปัฏน์

พล.ต.วรพินิจ ขันธุปัฏน์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23 กล่าวว่าการดำเนินโครงการฝึกอบรมค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2565 นี้ เพื่อรณรงค์เสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติให้กับเยาวชน เป็นความร่วมมือระหว่างกองทัพบกและสถานศึกษาในพื้นที่เพื่อฝึกอบรมเยาวชนให้มีความรักชาติ สร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ รู้หน้าที่ของพลเมืองการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การป้องกันความเสี่ยงในการในชีวิตของวัยรุ่น เอกลักษณ์ความเป็นไทย โดยเน้นให้เยาวชนมีส่วนร่วม สอดแทรกการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจนำไปสู่การสร้างความรักความสามัคคีในหน่วยคณะ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการขยายผลประชาสัมพันธ์ไปถึงผู้ปกครอง ประชาชนทั่วไป และกลุ่มเยาวชนในวัยเดียวกัน.

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads