วันศุกร์ 29 กันยายน 2023

“กอ.รมน.ขอนแก่น”ติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และปลูกฝังเยาวชนรักสถาบัน

“กอ.รมน.ขอนแก่น”ติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และปลูกฝังเยาวชนรักสถาบัน
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

“กอ.รมน.ขอนแก่น”ติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และปลูกฝังเยาวชนรักสถาบัน

กอ.รมน.จังหวัด ขอนแก่นติดตามและประเมินผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ติดตามและประเมินผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ศูนย์การเรียนรู้ 19 พอเพียง พร้อมทั้งประสานการปฏิบัติการจัดโครงการ บวร.โครงการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ในกิจกรรมเยาวชนรักสถาบัน


เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 ที่โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น พ.อ.สุรพงษ์ ยอดอินทร์ รอง.ผอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น ได้มอบหมายให้ พ.อ.ชวลิต จันทวงษ์ รอง.หน.กมช. กอ.รมน.จังหวัด ขอนแก่น ติดตามและประเมินผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ศูนย์การเรียนรู้ 19 พอเพียง ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น พร้อมกับมอบปุ๋ยน้ำ EM จำนวน 100 ลิตร ให้กับทางศูนย์เพื่อเป็นการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรหลังจากนั้นได้ไปประสานการปฏิบัติการจัดโครงการ บวร.โครงการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ในกิจกรรมเยาวชนรักสถาบัน


พ.อ.ชวลิต จันทวงษ์ รอง.หน.กมช. กอ.รมน.จังหวัด ขอนแก่น กล่าวว่าโครงการ บวร.โครงการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ในกิจกรรมเยาวชนรักสถาบัน นั้นนักเรียน นักศึกษา จึงจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยอย่างลึกซึ้ง ว่า แผ่นดินไทยดำรงเอกราชมาอย่างยั่งยืนด้วยบรรพบุรุษและองค์พระมหากษัตริย์ไทย ซึ่งถือเป็นศูนย์รวมทางจิตใจของคนไทยทั้งชาติ โดยพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงเป็นนักปกครองที่ชาญฉลาด ทรงมีน้ำพระหฤทัยเปี่ยมล้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณ ทรงเป็นจอมทัพไทยในยามศึกสงครามทุกยุค ทุกสมัย
ทั้งนี้ องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงครองราชย์ยาวนานที่สุดในโลก โดยกว่า 60 ปีที่ทรงครองราชย์ พระองค์ทรงอุทิศพระวรกายบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่ออาณาประชาราษฎร์


ตลอดจนเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ซึ่งเป็นเยาวชนของชาติมีความเข้าใจในความเป็นมาของประวัติศาสตร์ชาติไทย และสำนึกในบุญคุณของพระมหากษัตริย์ เพื่อที่จะทำการปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา และพร้อมทั้งเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ให้อยู่ในสำนึกของคนไทยตลอดไป.

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads