วันศุกร์ 3 ธันวาคม 2021

“รร.กัลยาณวัตร”จัดแข่งกีฬาภายใน ส่งเสริมการเป็นนักกีฬามืออาชีพ

“รร.กัลยาณวัตร”จัดแข่งกีฬาภายใน ส่งเสริมการเป็นนักกีฬามืออาชีพ
Header Ads
Header Ads
Header Ads

“รร.กัลยาณวัตร”จัดแข่งกีฬาภายใน ส่งเสริมการเป็นนักกีฬามืออาชีพ

     เมื่อเวลา 10.30 นวันที่ 9 พ.ย.ที่สนามกีฬารร.กัลยาณวัตร นายประวิทย์กาสา บุญจุฑาสิริกุล ผอ.รร.กัลยาณวัตร เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนกัลยาณวัตร ประจำปี 2561 โดยมีนางสาวลัสดา  กองคำ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รร.กัลยาณวัตร นางสาวิตรี ซาตา รอง ผอ.รร.แก่นนครวิทยาลัย นายศักดา มุสิกวัน รอง ผอ.รร.อนุบาลขอนแก่น พร้อมด้วยนายจเด็จ อาศนะ นายอนันต์  เดชโยธิน นายพงศ์พิทักษ์ ศิลปสา ส.ต.ท.สุชาติ. สุวรรณเลิศ รอง ผอ.รร.กัลยาณวัตร นางจงกล ศรีวิไล ผช.ผอ.รร.กัลยาวัตร ตลอดจน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง คณะครูบุคลากร และนักเรียน รร.กัลยาณวัตร ร่วมในพิธีเปิดอย่างพร้อมเพียง

นายประวิทย์กาสา บุญจุฑาสิริกุล
      นายประวิทย์กาสา ผอ.รร.กัลยาณวัตร กล่าวว่า ภายใต้แนวความคิดพลังสามัคคีกีฬาสร้างสรรค์พอเพียง เคียงวัฒนธรรม ก้าวล้ำสู่สากล โรงเรียนกัลยาณวัตร จึงได้จัดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการส่งเสริมความสามารถด้านกีฬาของนักเรียน ตลอดจนเพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรม ให้นักกีฬามีน้ำใจรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัย และรู้รักสามัคคีในหมู่คณะอีกทั้งเป็นการแสดงศักยภาพในการจัดการทำงานอย่างเป็นระบบ ของคณะสีต่างๆและเพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้นักกีฬามีความสามารถก้าวสู่การเป็นนักกีฬามืออาชีพ ต่อไป.

 

Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads